BYGGFAG – landets eneste medlemseide byggevarekjede

Foto: Jostein Strand

Vil du være med i en ny norsk medlemseid byggevarekjede så er sjansen der nå. Byggfag er kjeden for distriktet og deg som ønsker innflytelse, innsyn og mener verdiskapningen skal skje lokalt.

Tekst Ann-Magrit Berge

Byggfag AS var frem til i fjor et regionalt innkjøpssamarbeid på Vestlandet, nå er det omdannet til en medlemseid kjede med 35 medlemmer og kjedekontor i Ålesund.

– Vi ønsker å etablere oss i flere distrikter og invitere til samarbeid, og mener at vi er Norges beste konsept for små og mellomstore lokaleide byggevareforretninger. Byggfag er sannsynligvis den beste kjeden dersom du ønsker eierskap og innflytelse. Vi har direktekontakt med ca. 90 leverandører og produsenter som er valgt til kjedens samarbeidspartnere. Vi har gode innkjøpsbetingelser uten varekjøpstvang, omfattende og rimelig markedsføring og årsbonus, sier daglig leder Jostein Strand.

Byggfags målsetting
– Målsettingen med Byggfag er å bygge opp et markeds- og innkjøpssamarbeid som skal gjøre lokalt eide byggevareforretninger konkurransedyktige, og ikke minst uavhengige av de store aktørene i kampen om nærmarkedet. Vi er godt i gang, og håper at du vil se mulighetene i vårt system og den styrken det gir å ha mange likesinnede samarbeidspartnere. Vi har ingen tvungne varekjøp, du velger å bestille det du selv ønsker av kjedens mangfoldige og prisgunstige kampanjer. Vi har ingen egeneide butikker som prioriteres foran øvrige medlemmer. Vi ønsker at resultatet skal vises i regnskapet til den enkelte medlemsbedrift og har ingen mellomledd som spiser av fortjenesten.

Krav til medlemmer
– For å bli medlem i Byggfag må bedriften være aktiv i sitt markedsområde ved salg av trelast- og byggevarer, være lokaleid og ha en sunn økonomi og et utviklingspotensiale. Bedriften må ha egen byggevareforretning eller minimum eget lagerbygg med salgskontor. Det kan også være en entreprenør som i tillegg driver salgsvirksomhet av trelast og byggevarer og som ønsker å utvide denne virksomheten.  Medlemmene kan ikke være medlem av andre byggevarekjeder. Bedriften må forplikte seg til kjøpelojalitet på kjedens innkjøpsavtaler. Bedriften må bli medeier ved å kjøpe fra 1 til 10 akser i Byggfag AS, men ingen kan kjøpe seg opp. Bedriften må stille garanti for egne kjøp.

– Vi er alltid åpne for en dialog med medlemmene og vet at hvert sted og bedrift har sine tradisjoner og lokale forhold som må ivaretas. Slike lokale tilpasninger avtales før vi inngår samarbeid. Medlemmene blir også alene i et definert geografisk område. Kjedekontoret i Ålesund forhandler innkjøpsavtaler, planlegger og gjennomfører sentral markedsføring, fakturerer, drifter prissystemet, rekrutterer og videreutvikler konseptet, og utfører tjenester som medlemmene og styret måtte ønske, sier Strand.

WordPress Ads