Byggfag ruster opp

Foto: Byggfag AS

Landets eneste medlemseide byggevarekjede ruster opp for å styrke kjedens tilbud til medlemmene, nå står revitalisering av huskonseptet i fokus. Målet er å gjøre medlemmene mer konkurransedyktige.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Inntil 2016 var Byggfag AS en liten kjede nord på Vestlandet, men de har fått til mye de siste par årene.

– Vi er eneste kjede i landet som er eid av medlemmene, sier Daglig leder Jostein Strand.

Det store prosjektet fra januar 2016 fram til juni 2017 har vært å bygge organisasjonen, etablere markedsføringsapparat, etablere IT-system og gjennomgående faktureringsordning for medlemmene—og samtidig ha overskudd.

– Det har vi klart, slår han fast.

Byggevarekjeden Byggfag retter seg mot små og mellomstore lokaleide byggevareforretninger og entreprenører. Målsettingen er å bygge opp et innkjøps- og markedssamarbeid som gjør medlemmene konkurransedyktige og samtidig kunne være et interessant alternativ til de store aktørene. Kjeden har ingen mellomledd som spiser av fortjenesten. Hovedkontoret i Ålesund forhandler innkjøpsavtaler på vegne av medlemmene. Kjeden har rundt 90 leverandører og produsenter som samarbeidspartnere.

Revitaliserer huskonseptet ByggfagHus
– Fasen vi går inn i nå er at datterselskapet 3A Arkitekter revitaliseres, at vi gir ny kraft og fokus til huskonseptet ByggfagHus, forteller Strand.

Revitalisering av huskonseptet innebærer en helt ny huskatalog, nettsider, salgsverktøy og det som trengs av søknadsverktøy. Hustypene skal være godkjent i henhold til gjeldende krav og spesifikasjoner og det tas høyde for Tech-17.

– Vi har til nå levert til medlemmene etter behov og etterspørsel, men vi lener oss nå framover, sier han.

– Hustypene vi tegner er for det meste moderne hustyper, enten som eneboliger eller for eksempel firemanns boliger, hvor innovasjon og design står sentralt. Det blir derfor mindre av de tradisjonelle hustypene. I tillegg tilbyr vi også hyttemodeller og generelle tegnetjenester til våre medlemmer.

Positiv utvikling
I byggevarekjeden har medlemmene både eierskap og innflytelse.

– Vi er jo medlemseid. Medlemmene har stor påvirkning og vi er fleksible i å finne løsninger sammen med [dem]. Vi står tett sammen i utviklingen av Byggfag-kjeden, forsikrer Strand.

Når det gjelder byggevarer har Byggfag det som skal til for hele verdikjeden.

– Vi ser at kombinasjonen av byggevaresalg og husbygging gir våre medlemmer større inntjening, derfor er det viktig at vi også kan tilby et huskonsept i kjeden, forklarer han.

Kjeden har fått mange nye medlemmer det siste året og medlemsmassen er doblet.

– Vi vil gjerne ha flere medlemmer. Vi har ambisjoner om å vokse og retter oss veldig mye mot distriktene. Vi har forventninger om at vi i løpet av 2019 skal være passert 50 medlemmer.

– Vi har hatt en veldig positiv utvikling i 2016 – 2017 og forventer også medlemsvekst for 2018, avslutter Strand.

WordPress Ads