Kollektive tv-avtaler er «ut»

Foto: iStockphoto

Folks TV-vaner har endret seg. Derfor risikerer borettslag og sameier å kaste bort store beløp på uønskede tjenester om de fortsetter å inngå kollektive TV-avtaler.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Borettslag og sameier inngår ofte kollektive bredbånd- og TV-avtaler på vegne av beboerne, gjerne med flest mulig TV-kanaler til lavest mulig pris. Dette var greit for ti år siden, men folk ønsker ikke nødvendigvis det samme i dag.

– TV-vanene er så i endring at det er mer en personlig tjeneste. Derfor bør det ikke være en kollektiv avtale over mange år, sier Roy Børsheim, direktør for NextGenTel Privat.

Ved å kutte ut kollektive TV-avtaler kan styret velge å redusere felleskostnadene eller bruke pengene på noe annet. Beboere som ikke ønsker TV, slipper å betale for noe de ikke bruker. Resten kan bruke pengene på det de selv ønsker gjennom individuelle avtaler.

– Poenget er at de kan få velge, understreker han.

NextGenTel opplever nå at rundt 30 % av beboere ikke ønsker TV. I et borettslag med 100 enheter og en femårig avtale på kr. 300 i måneden vil uønsket TV-abonnement utgjøre kr. 540.000. De kaster da bort over en halv million på noe beboerne ikke vil ha.

– Mange begynner i feil ende med å prøve å få en bedre deal på det de har i dag, sier Børsheim, som mener man heller bør vurdere om det man har er nødvendig.

Med individuelle TV-avtaler slipper styret å velge TV-kanaler på vegne av beboerne. Om noen likevel insisterer, gjør NextGenTels kontrakter det mulig å gjøre om til individuelle avtaler etter en periode.

– De individuelle avtalene er like gode som de kollektive, bekrefter han.

Internett viktigere
Internettbruken øker stadig og er viktigere for folk flest enn TV. Oppgradering til fiber gir alle bedre bredbåndskapasitet.

– Vi anbefaler derfor at sameier og borettslag oppgraderer til fibernett kollektivt, sier Børsheim.

Slik fordeler man kostnadene. Man bør også være bevisst på hvordan trådløst nett fungerer i hver leilighet. Høy kapasitet inn hjelper lite uten gode løsninger for tilknytning av PC og andre enheter. Det finnes også hindringer som kan forstyrre det trådløse nettet. Leverandøren bør derfor kunne gi råd om plassering av ruter.

NextGenTels SmartRuter har en app som viser kapasiteten inn til ruteren og avdekker problemer med tilknytning. Den oppgir også mulige årsaker og løsninger. I tillegg får du kontroll over barnas internettbruk. Du kan koble ned barnas PC og mobil med et tastetrykk når du ønsker.

Øvre Rosenhoff borettslag
Da forrige kontrakt var i ferd med å gå ut, byttet Øvre Rosenhoff Borettslag i Oslo til kollektivavtale på bredbånd fra NextGenTel uten kollektivavtale på TV. Borettslaget oppgraderte til fiber med 30Mb/30Mb kapasitet. Dette er inkludert i felleskostnadene. Beboerne kan inngå individuelle TV-avtaler til en god pris som ble fremforhandlet i kontrakten.

– Vi fikk en del tilbakemeldinger fra beboere som ikke ønsket TV, forteller styreleder Sindre Weber.

Mange følte at de betalte for mye for TV og ikke fikk godt nok bredbånd. Derfor hadde mange ekstrapakke som de betalte i tillegg.

– Det var ganske dyrt, påpeker han.

Borettslaget sparer nå kr. 100.000 i året sammenlignet med forrige avtale. For beboerne er den nye løsningen enten rimeligere eller koster det samme.

– Løsningen gjorde at vi slapp å heve felleskostnadene for 2017. Vi er godt fornøyd, sier Weber.

Den nye avtalen gjelder i fem år og innebærer utvidingsmuligheter. Etter fem år eier de fiberanlegget.

– Målet var å spare penger nå, få bedre tjenester og stå fritt ved neste avtaleinngåelse.

WordPress Ads