Viktig å vite om piperehabilitering og vedlikehold

Foto: Alphapipe

Etter sotbrann eller ved sotlekkasje er vanligvis piperehabilitering nødvendig. Bruk av godkjent firma sikrer at arbeidet gjøres forsvarlig. Her finner du også tips om hva du kan gjøre for å unngå sotbrann.

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Ofte ser vi at folk fyrer på feil måte: feil ved, mye papirtenning og -brenning. Ofte opplever vi at folk brenner melkekartonger – det er dødelig for pipe og ovn, advarer Ronny Albroscheit, formann hos Alphapipe AS.

Det er viktig å fyre riktig: tre-fire kubber ved på bunnen med litt tynnere antenningsved oppå. Så to-tre tennbriketter helt på toppen.

For å generere ordentlig trekk må pipen være varm. Med riktig bålbyggingsteknikk og skikkelig trekk kan du fyre i ovnen uten sot. Pluss veden må være tørr.

– Det verste er å brenne malt impregnert treverk, eggforpakninger og selvfølgelig våt ved.

Det øker faren for sotbrann. Ved sotbelegg i pipen kan det fort bli for varmt og soten begynner å brenne. I verste fall fører det til husbrann.

– 95 % av alle piper som har hatt sotbrann må rehabiliteres, forteller han.

Etter sotbrann må brannvesen og feier kobles inn. Kun brann- og feievesen kan pålegge rehabilitering, som er en søknadspliktig jobb. Den som utfører arbeidet må kunne dokumentere egen kunnskap og alle materialer må være godkjent.

Sotlekkasje gir også grunn til rehabilitering. Levetiden på gamle mursteinspiper var 40 år, da var sementen i fugene spist opp.

Etter ordentlig rehabilitering kan pipen holde lenge med riktig fyringsmåte. Det har vært drevet forskning på stålrør i 30 år nå, og de holder minst så lenge.

– Enkleste og rimeligste metode er stive, syrefaste, rustfri stålrør. Vi har sett stålrør som har stått 15-20 år i hus som ser ut som nye, sier Albroscheit.

Hva du kan gjøre
For å redusere faren for sotbrann, bør du tømme sotluken etter feierens årlige besøk pluss hvert halvår.

– Det er ikke feiers ansvar å tømme sotluken. Men man har mulighet til å bestille det samtidig med feier. Det er en forutsetning at han kan komme til, man må være hjemme.

Du bør også sjekke at sot- og feieluke er tett ved at du ikke kan se gjennom siden. I dag er dobbeltvegg krav på veggluker men mange har luker fra gamle dager. Ved pipebrann kan det oppstå 1000 grader ved luken. Er det ikke tett eller for nært brennbart materiale, kan det antenne ting som står nær. Brennbare ting må derfor oppbevares på sikker avstand (kravet er 30 cm).

Ved boligkjøp vil salgsprospektet ha informasjon om rehabilitering siden piperehabilitering øker boligverdien. Med vanlig teglsteinspipe må du passe på at alle fire sider er synlig og ikke kledd inn med brennbart materiale. I så fall må du enten rive det eller rehabilitere. Ved rehabilitering til klassifisering «Oppstillingsvikar 3» kan to sider kles inn.

Alphapipe holder nå på med reparasjoner i en bygård hvor en tidligere rehabilitering ble gjort på uforsvarlig måte. Løs pipe-kobling resulterte her i røk-lekkasje. Det forelå ikke ferdigattest eller godkjenning.

– Det er første gang vi har sett noe slikt, det er livsfarlig, påpeker Albroscheit.

Folk kunne ha dødd av røykforgiftning, ikke nødvendigvis fra egen ovn men fra en annen etasje. Bruk derfor godkjent firma om du får pålegg om å rehabilitere.

WordPress Ads