Boligkjøperforsikring Pluss – advokathjelp uten timepris

Foto: iStockphoto

– Vi så at kjøper trengte en motvekt til selgers forsikring. Løsningen ble HELP Boligkjøperforsikring, som siden 2005 har sørget for trygghet i bolighandelen gjennom ubegrenset advokathjelp til boligkjøpere.

Tekst Jørn Wad

Advokat og kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i HELP forteller at behovet for juridisk råd og hjelp er stort. I dag har HELP mer enn 100 ansatte advokater. Nå kommer «HELP Boligkjøperforsikring Pluss». Det betyr at tilbudet om advokathjelp utvides til også å omfatte kjøperens nye tilværelse som boligeier. Du betaler ingen timepris fordi advokathjelpen allerede er betalt gjennom forsikringspremien.

Gjør tilgjengelig
-HELPs forretningsidé er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest gjennom forsikring. Når mange betaler litt hver i forsikringspremie, kan alle få hjelp når de trenger det, til saken er løst. Du betaler ingen timepris hos HELP, og dette skiller oss fra alle andre advokatselskap. Noen organisasjoner tilbyr en gratis halvtime eller lignende til medlemmer. Men hvis du har en sak, blir regningen fort høy. Det slipper du hos HELP.

-Hva ga støtet til at dere kom med tilbudet i sin tid?

-Det var en alvorlig brist i rettssikkerheten at flertallet av befolkningen ikke hadde råd til å ivareta rettighetene sine. Vi startet med boligkjøperforsikring for mer enn ti år siden. Deretter utvidet vi HELPs advokattilbud til andre viktige rettsområder i privatlivet gjennom advokatforsikring. I dag har for eksempel 12 LO-forbund kollektiv advokatforsikring for sine medlemmer hos oss.

Nå har vi laget Boligkjøperforsikring Pluss. Det betyr at du kan søke eksperthjelp både i forbindelse med kjøpet, og i din nye tilværelse som boligeier.

Flere områder
-Så kjøper kan ringe advokaten sin oftere enn før?

-Vi har alltid strukket oss langt for å svare på spørsmål om mye. Det nye nå er at du får fullverdig advokathjelp i mange av de situasjonene boligeiere ofte trenger råd og hjelp, etter at kjøpsprosessen er avsluttet. Kanskje du blir samboer for første gang, og trenger en samboeravtale. Da hjelper våre advokater deg gjerne. Sannsynligheten er også stor for at du skal pusse opp det nye huset, fritidsboligen eller leiligheten. Da skal du kanskje benytte en håndverker. Men hvordan kan du sikre at oppussingsprosjektet kommer trygt i havn uten misforståelser? Og hva om håndverkeren ikke oppfyller sin del av avtalen? De nye naboene kan også by på utfordringer. Nå vet du hvor du skal ringe. HELPs advokater gir gode råd, skriver avtaler og hjelper deg i retten, forteller Børresen. I tillegg får du tilgang til HELPs digitale avtaleverktøy på Min side hvor dokumenter kan lagres trygt med BankID.

Fordelene med Boligkjøperforsikring Pluss:
Advokathjelp ved boligkjøpet.

* Hvis du finner feil ved boligen du har kjøpt, hjelper vi deg å vurdere saken, rekvirere fagkyndig om nødvendig, og vurdere hvilke argumenter som taler for ditt krav, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst.
* Du får i tillegg advokatforsikring for boligeiere. Du er sikret både råd og advokathjelp i saker om arv, kjøp, håndverkertjenester, nabokonflikter, plan- og bygningsrett.

* På Min side har du tilgang til viktige juridiske dokumenter og en avtalegenerator som gjør det enkelt å skaffe seg samboeravtale, testament, husleiekontrakt, og andre viktige dokumenter. Vi hjelper deg gjerne å kvalitetssikre dokumentet.

* I følge Advokatforeningens egen bransjeundersøkelse betaler privatpersoner i gjennomsnitt mer enn 1 800 kroner timen for advokathjelp. Med Boligkjøperforsikring Pluss betaler du ingen timepris for å få fullverdig advokathjelp til saken er løst.

* Hvis saken din må løses i domstolene, risikerer du ikke å måtte dekke idømte sakskostnader ved tap. Disse dekkes av forsikringen.

* Med Boligkjøperforsikring Pluss har du med andre ord ingen prosessrisiko. Dette gir deg en sterk posisjon i forhandlinger slik at saken din kan løses så tidlig som mulig, og med best mulig resultat for deg.

Les mer på https://www.help.no/Vaare-forsikringer/Boligkjoeperforsikring

WordPress Ads