Fra utslitte underbukser til nye grønne tak

Foto: Bergknapp

Visste du at dine gamle utslitte underbukser kan bli til grønne tak som renser luften i bymiljøer og har fargerike blomster som tiltrekker seg humler og sommerfugler?

Tekst Ann-Magrit Berge         

Fretex Miljø AS er en del av Frelsesarmeen i Norge og drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Fretex Miljøs formål er å bidra til at mennesker får og beholder arbeid og å bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Bedriften har tatt ett langt skritt i retning av en sirkulærøkonomi som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

Norges største
I Fretex tok tekstilinnsamlingen av på 70-tallet da kjøpekraften bedret seg. Tekstilene ble solgt videre som et rimelig alternativ eller ble gitt bort. Fretex er nå den største aktøren på mottak av brukt tekstil i Norge. Analyser avfallsselskaper har foretatt viser at 8-10 kg tekstil per innbygger havner i privathusholdningens restavfall hvert år, dette er ressurser på avveie.

– Tekstil bør behandles på linje med glass og papp, bli satt inn i et retursystem og resirkulert i en loop til nye produkter. Fretex Miljø har sagt at vi skal ta et stort ansvar og samarbeider nå med de fleste norske kommuner. De vil etter hvert få krav fra det offentlige om et tekstilfritt restavfall. Nå kan du levere all tekstil til Fretex Miljø, vi tar i mot både tekstil til gjenbruk og ødelagt tekstil som kan bearbeides til andre produkter, sier salgs- og markedssjef Arnt-Willy Hjelle.

Råstoff i nye produkter
– All tekstil har en verdi og at ødelagt tekstil kan brukes til noe er det mange som ikke vet. Vi selger gjenbruk gjennom våre 49 butikker og gjenbruksaktører over hele Europa. Det blir alltid noe tekstil igjen som er ødelagt og ikke kan gjenbrukes, den går til materialegjenvinning. Vi har knyttet til oss aktører og produsenter som bruker tekstil som råstoff i nye produkter.

 

Støydempende matter

– Til nå har mattene som blir produsert i hovedsak vært brukt i bilindustrien til støydempende matter inne i karosseriet i biler, eller i oppvask- og vaskemaskiner. Ødelagte tekstiler brukes også til å lage ny tekstilfiber til forsterkningsmatter til forskaling i byggeindustrien og til forsterkningsmateriale i transportbånd. Noe går også til pussefiller som brukes til blant annet rengjøring i verksteds-, olje- og båtindustrien.

Grønne tak
– De ødelagte tekstilene du gir til Fretex kan også bli til et nytt produkt, grønne tak. Bedriften Bergknapp bruker vegetasjonsmatter laget av utslitte tekstiler til å lage grønne tak på små og store bygg. Vi fikk utarbeidet matter etter Bergknapps spesifikasjon og en europeisk samarbeidsbedrift produserer disse. Bergknapp er meget fornøyd med produktet og kjøper matter fra oss. Ferdig inneholder de 6-8 forskjellige plantearter fra Bergknappfamilien som på sommeren blomstrer med lave, fargerike blomster som tiltrekker seg humler og sommerfugler. Ikke minst er de viktige for rensing av luften og som oppsamler av vann, spesielt ved styrtregn.

To-pose system
– Kleskjedene har merket fokuset på gjenbruk av tekstiler og vi har gjort avtaler med mange som leverer overskuddsvarer og reklamasjoner til oss. Disse håndterer vi videre i loopen for gjenbruk eller gjenvinning. Fretex Miljø har nå lansert et to-pose system, en pose for tøy til gjenbruk og en oransje pose for ødelagt tøy som skal gjenvinnes. Foreløpig er posene bare tilgjengelige i Fretex-butikkene, og hos noen avfallsselskaper. Poser med innhold kan leveres i Fretex-butikker og Fretex-beholdere, eller leveres på den lokale gjenvinningsstasjonen. På denne måten tar vi ikke bare vare på miljøaspektet, vi hjelper også mennesker her hjemme og i andre land. Fretex Miljø tar både et et samfunnsansvar og miljøansvar, sier salgs- og markedssjef Arnt-Willy Hjelle avslutningsvis.

WordPress Ads