Kostnadseffektive energiløsninger med enøk

Foto: Boligenergi

ENØK-tiltak kan gi borettslag grønnere profil samtidig som man sparer penger og energi. ENØK-analyser identifiserer de beste og mest lønnsomme tiltakene. Selv tiltak med høy investeringskostnad kan inntjenes på relativt få år.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Bygninger står for rundt 40 prosent av det totale energibruket. I eldre boligbygg er utdaterte systemer og utstyr årsak til at energi går tapt. Det betyr store muligheter for borettslag og sameier å spare energi og redusere kostnader gjennom ENØK-tiltak (www.boligenergi.no).

Mange mindre tiltak kan redusere energibruk uten at det koster så mye eller går ut over komforten, mens større tiltak som omfatter hele bygget gir større besparelser. Støtteordninger fra ENOVA, Husbanken, OBOS eller kommuner kan redusere investeringskostnadene. Boligenergi AS sine energirådgivere foretar analyser som dokumenterer hvilke tiltak som er lønnsomme. Det er fornuftig å tenke ENØK samtidig med nødvendige tekniske oppgraderinger.

En ENØK-analyse for to høyblokker i Oslo foretatt av Boligenergi, dokumenterte en energireduksjon på hele 60 prosent ved å gå over til varmepumpe. Dette i tillegg til besparelser fra øvrige tiltak.

– Det finnes mye å gjøre med gammel oljefyring og andre ENØK-tiltak, forteller Clas Persson, Prosjektleder hos Boligenergi.

Boligenergi er totalleverandør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger til eksisterende boligbygg med hovedfokus å bistå kunder med reduksjon av energibruk, konvertering til fornybare energikilder og energieffektiv drift.

Persson minner om lokale støtteordninger og at det er mye støtte å få på landsbasis. Han mener det handler både om miljø- og energibesparelse, samtidig som man sparer penger over drift.

Sparer penger fra dag én
Da vi snakket med Persson 20. april, var det oppstart på de nye varmepumpene ved Boligenergis ENØK-prosjekt på Lambertseter i Oslo. ENØK-analysen hadde vist hvilke tiltak som var mest lønnsomme for borettslaget, som er bygget på 60-tallet og består av rundt 360 leiligheter. Skifte av energisentraler ble beregnet å gi størst besparelse både for borettslaget og miljøet.

– Man sparer penger fra dag én, påpeker Persson, på grunn av høye energikostnader med oljefyring, samt at dette er forbudt fra 1.1.2020.

De to nye pumpene er luft/vann varmepumper (288 kW). Varmepumpene vil redusere kjøpt energi med cirka 800 000 kWh hvert år.

– Det vi startet med her var energisentralene, det vil si fyrrommet. Inntjening er på seks år. Det er veldig god besparelse her, fastslår han, sammenlignet med normal inntjeningstid på 8 – 10 år.

Boligenergi tar seg av alle søknader og dialog med Plan- og bygningsetaten, Sporveien, Husbanken, OBOS og ENOVA på vegne av byggherren.

– Vi er en «one-stop-shop», vi tar hånd om alt, bekrefter Persson.

ENØK-analyse viktig
Typisk ser man på hele bygget, ikke bare på energi. Potensielle besparelser kan ha med alt det byggtekniske å gjøre. Og mens noe typisk utgjør komfort-tiltak, kan andre tiltak være mer lønnsomme energitiltak eller rehabilitering.

– Det er ofte mange andre tiltak i tillegg til energisentralene, presiserer Persson.

Det blir heller ikke riktig å kopiere løsninger mellom bygg eller til andre borettslag. Det legges mye grunnarbeid i analysene, og ut fra dette kommer man fram til hvilke tiltak som er mest lønnsomme og mest miljøvennlige i hvert tilfelle, slik at byggherre får de beste råd.

På Lambertseter var energibehovet så stort at løsningen var å sette inn en varmepumpe som tar en stor del av grunnlasten. Så gjenstår det noe oljefyring som tar spisser og fungerer som back-up. Planen er å konvertere gjenstående oljefyr til bioolje i 2019 for å bli helt fossilfri.

– Det som er interessant er at det var flere bygg tilkoblet to sentraler. På den ene energisentralen blir det satt inn luft til vann varmepumpe. På den andre delen anbefaler vi bergvarme. Det kan bli to ulike løsninger for varmeopptak, bekrefter han.

– Derfor er ENØK-analyse så viktig. Man kommer fram til hvilken løsning som er best for det aktuelle borettslaget, slik at de får en spesialdesignet løsning.

WordPress Ads