Mange borettslag i risikosonen – Rør må også fornyes

Avdelingsleder for rørfornying i Norva24 AS Sørmiljø i Kristiansand, Øyvind Holskog, har sett en rekke eksempler på rør som er smuldret opp inne i bygninger og som burde vært skiftet ut for lenge siden. Nå er han klar for rørfornying av 198 leiligheter her i Ringveien Borettslag i Kristiansand.

Ingen kan bo i en bygning uten et velfungerende vann- og avløpsnett. En rekke borettslag rundt om i landet har smertelig erfart at de ikke tok små lekkasjer på alvor før det utviklet seg til «tikkende bomber» med store vedlikeholdskostnader.

Avdelingsleder for rørfornying i Norva24 AS Sørmiljø i Kristiansand, Øyvind Holskog, har sett en rekke eksempler på rør som er smuldret opp inne i bygninger og som burde vært skiftet ut for lenge siden.

Svært mange rør i Norge er nå i risikosonen.  På 1960-tallet ble det bygget 260.000 nye bygg i Norge, og på 70-tallet ble tallet utvidet til 380.000. I mange av disse byggene ble rør etablert inne i vegger og gulv. Små lekkasjer i skjulte rør oppdages sjelden før skaden er blitt stor. Det har Holskog sett mange eksempler på i sine 20 år som rørfornyer på Sørlandet.

Derfor gir han honnør til Ringveien Borettslag i Kristiansand som innså at tiden nå var overmoden for fornyelse av avløpsnettet i borettslagets 198 leiligheter. Derfor har de nylig signert en rørfornyingskontrakt med Olimb Rørfornying AS og sin lokale samarbeidspartner Norva24 Sørmiljø.  Sammen skal de sikre at borettslaget igjen får fungerende avløpsnett.

Rørinspeksjon avdekket store skader
Norva24 Sørmiljø ble første gang kontaktet av dette borettslaget for 10 år siden. Etter en rørinspeksjon med spesialbygde kameraer ble det konstatert til dels alvorlige skader på bunnledningene. Øyvind Holskog og hans kolleger i Norva24 Sørmiljø foretok de første utbedringene i to av blokkene. Senere er det også utført «blålys-jobber» i en rekke av leilighetene.

Nå har borettslaget opparbeidet seg en egenkapital som gjør dem i stand til å foreta en total renovering av avløpsledninger i samtlige leiligheter, en kostnad som vil beløpe seg til om lag 13 millioner kroner.

Ringveien Borrettslag har vært i kontakt med flere entreprenører for å fornye samtlige avløpsledninger i borettslaget, opplyser leder i borettslaget, Inger Marie Stenvik.

Sørlandet Boligbyggelag har bistått borettslaget med gjennomgang av tilbudene og valg av metode for fornyingen.

-Dette er en helt nødvendig og riktig investering for oss. Vi kunne ikke utsette dette lenger, slår styreleder Inger Marie Stenvik, fast.

Utslitt etter 50 år
De 198 leilighetene er fordelt på fire lave blokker i Korvettveien og Skuteveien i Kristiansand. Blokkene er bygd og ferdigstilt i årene 1971-74, og rørene er tydelig merket av nesten 50 års bruk. Alt fra små bevegelser i blokkene til rene rust skader etter lang tids bruk kan være årsaker til at rørnettet er moden for oppgradering. Dette gjelder like mye plastrør som støpejernsrør, forklarer Holskog.

På bygninger som er over 40 år bør tilstanden til rørene vurderes. Rørfornying i bygninger gir et nytt rørnett på lik linje med å bytte rørene. Levetid og garantier er de samme, legger han til.

Ikke rive eller pigge
Mange tror at vegger må rives og gulv pigges opp når skjulte rør skal erstattes. Med de SINTEF-godkjente rørfornyingsmetodene og produktene som Olimb Rørfornying og Norva24 Sørmiljø benytter, blir ulempene minimale for beboerne i borettslaget, forteller salgssjef for borettslag og sameier i Olimb Rørfornying, Frode Berntzen.

Nå blir det fornyelse med strømpeforing av alle avløpsledninger fra kjøkken, bad og andre våtrom i samtlige leiligheter. Videre skal avløpene i fellesarealene inkludert stikkledninger, stammer og bunnledninger fram til kommunalt tilkoblingspunkt i vei utbedres.   De fysiske arbeidene starter opp i slutten av august og vil pågå suksessivt over en to-års periode.

-En av de store fordelene med denne måten å fornye ledningsnettet på er at det ikke er behov for å åpne vegger eller pigge opp gulv. Beboerne i de 198 leilighetene behøver heller ikke å flytte ut, men de må i kortere perioder klare seg uten vann mens fornyingen pågår i deres leilighet eller oppgang.  Her er det viktig at alle beboere blir godt informert om rørfornyingsprosessen, og dette vil borettslagets styre sammen med entreprenør ta på ytterste alvor, sier Stenvik og Holskog.

Olimb Rørfornying og Norva24 lover at borettslaget vil ha et avløpsanlegg som vil ha en levetid på rundt 50 år.

Fornyelse like godt som total utskifting
SINTEF Byggforsk kom i fjor med en rapport om utbedring av avløpsrør. Forskningsinstituttet konkluderer med at et rørfornyet ledningsnett har en like lang levetid som et nytt rør.

SINTEF Byggforsk mener det er avgjørende at beslutningstakeren besitter tilstrekkelig kunnskap/kompetanse for å treffe riktige valg. Sluttproduktets kvalitet er avhengig av både materialkvalitet og monteringsutførelse.

-Denne konklusjonen kommer ikke som en overraskelse på oss som arbeider med dette til daglig.

I mange bygninger vil innvendig rørfornying være den perfekte løsningen, mens vi i enkelte andre bygninger anbefaler total renovering, sier Frode Berntzen.

Olimb har sammen med samarbeidspartnere rundt om i landet vært en pådriver for å få sertifisert metoder og produkter, og var dermed også først ute med SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning i 2010. Berntzen og Holskog understreker at det i tillegg til den tekniske godkjenningen av produkt og metode også er helt avgjørende at operatørene gjør en god jobb, og samarbeidet mellom Olimb og Norva24 Sørmiljø er et godt eksempel på at vi leverer det vi lover, sier de to.

WordPress Ads