Ny huskatalog fra Byggfag

Landets eneste medlemseide kjede – Byggfag – styrker kjedens tilbud med ny huskatalog, ByggfagHUS. Med forhandlerstatus av Idéhytta tilbyr Byggfag nå både hus og hytter. Til høsten lanseres ny garasjekatalog, ByggfagGARASJE.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Byggfag Arkitekter er et datterselskap i byggevarekjeden Byggfag. Arkitektkontoret tegner og prosjekterer hus og hytter for Byggfagkjedens medlemmer og privatpersoner.

Forhandlere fra nord til sør gjør oss både fleksible og tilgjengelige. Sammen med resten av Byggfagkjeden bistår vi i alle ledd i byggeprosessen. Hustypene vi tegner er for det meste moderne, men også tradisjonelle. I tillegg til hus tegner vi mye flermannshus, hytter og garasjer. Innovasjon og design står sentralt i vårt arbeid, men fokus på sluttbruker og kvalitet er likevel det viktigste for oss.

Byggfagkjeden
I Byggfagkjeden har medlemmene både eierskap og innflytelse.

– Vi er medlemseid og medlemmene har stor påvirkning på kjedens drift. Vi har sterkt fokus på å være inkluderende for å finne gode løsninger. Vi står tett sammen i utviklingen av Byggfagkjeden og de tjenestene som gir konkurransefordeler for våre medlemmer, forsikrer Aina Pauline Torvik som er daglig leder i Byggfag Arkitekter.

Når det gjelder byggevarer har kjedens medlemmer det som skal til for hele verdikjeden.

– Kombinasjonen av byggevaresalg og husbygging gir Byggfagkjedens medlemmer større inntjening, derfor er det viktig at vi også kan tilby våre medlemmer et attraktivt og konkurransedyktig konsept for hus, hytter og garasjer, forklarer hun.

Mange nye medlemmer
Kjeden har fått mange nye medlemmer og medlemsmassen er doblet de siste 2 årene.

– Byggfagkjeden ønsker flere medlemmer og har store ambisjoner om videre vekst. Vi retter oss mye mot distriktene og har forventninger om å passere 50 medlemmer i løpet av 2019. Oppsummert vil jeg si at vårt mål er å fortsatt være en inkluderende kjede i vekst, samtidig som vi både er innovative og nyskapende, avslutter Torvik.

WordPress Ads