Smart Energi har knekket koden: Plusskundeordning for sameier og borettslag

De første byggene i ”Verkshagen” er i ferd med å ferdigstilles. Illustrasjon: Arca Nova

– Som første aktør i Norge tilbyr vi en såkalt plusskundeordning for borettslag og sameier. Dette vil legge premissene for fremtidig boligbygging mener Smart Energi`s markedssjef Morten Hagen.

Tekst Jørn Wad

Gjennom at ”Verksbyen” blir Plusskunde hos Smart Energi starter et unikt samarbeid som legger premisser for boligbygging i fremtiden. Dette betyr nemlig at boligselskapet kan være plusskunde, og at de får et system som administrerer forbrukt og produsert energi, både individuelt for den enkelte boenhet og for fellesskapet.

-Man får i tillegg alt på samme faktura , systemet gir beboerne visuell energioversikt i sanntid, det øker energibevisstheten og det er dessuten ilrettelagt for Smarthus-løsninger, forteller Hagen.

 Har knekket koden
I 2016 åpnet regjeringen for at boligselskaper skulle kunne ta del i Plusskunde-ordningen. Inntil nå har det ikke latt seg gjøre i praksis, mye på grunn av utfordringer knyttet til fellesmåling av egenprodusert energi, samt individuell avregning for den enkelte beboer for produsert og forbrukt energi. Den koden har Smart Energi løst, og har inngått avtale med bolig- og eiendomsutvikler Arca Nova for den nye bydelen ”Verksbyen” på Sellebakk i Fredrikstad.

Framtidens boligstandard
Her skal det, når alt er ferdig utbygd, tilbys opptil 3.000 boenheter med framtidens boligstandard ”Future Living”. I konseptet ligger maksimal utnyttelse av banebrytende teknologi som gjøres tilgjengelig og brukervennlig.

Felles for alle boenhetene, er at de produserer egen energi gjennom solceller og solfangere. Byggene er i tillegg Plussenergiboliger. Det vil si at den samlede, produserte energien overgår forbruket, og hvert Plusshus er i realiteten små kraftverk.

Allerede til høsten vil de første beboerne være på plass i det første byggetrinnet ”Verkshagen”.

Det vil si; framtidens løsninger er her nå!

Felles solcelleanlegg
Plusskundeordningen betyr at et boligselskap kan installere felles solcelleanlegg som én Plusskunde, og med det utnytte felles strømproduksjon til beste for alle beboere i borettslaget eller boligsameiet.

– Når du er Plusskunde hos oss, kan vi kjøpe overskuddsenergi som kunden selv ikke benytter, sier Hagen.

Smart Energi, som er energileverandør i prosjektet, er en ledende aktør i Norge innen solenergi. Det var en generator i prosjektet ”Hvaler Solpark”, som var starten på en grønn bølge som nå har vokst i omfang og nådd hele den norske befolkningen.

Selskapet har utviklet strømsparende konsepter og energivisualisering som har skapt internasjonal oppmerksomhet, og i 2017 kunne selskapets administrerende direktør Terese Troy Prebensen motta den høythengende ENOVA-prisen for selskapets innsats for det grønne skiftet gjennom mange år.

Energiadministrasjon
Smart Energi vil administrere energiflyten i ”Verksbyen”, samt står for avregning og fakturering både til fellesskapet og den enkelte beboer.

– Strømforbruket blir målt individuelt for hver beboer, slik at man selvsagt bare betaler for eget forbruk. De beboerne som velger å bli strømkunde hos oss, vil dessuten ha kun én faktura å forholde seg til, som inkluderer nettleie og produsert og forbrukt strøm, samt forbruk av varme og varmtvann fra energisentralen som etableres med solfangere, påpeker Hagen.

Selskapets bransjeledende styringssystemer gjør også at beboerne får full oversikt over produsert og forbrukt energi i sanntid via ”Smart AMS” – en enkel installasjon i strømmålerens HAN-kontakt -, og en app.

Smart Energi utnytter HAN-kontaktens grensesnitt for nyttig informasjon om energiforbruket, som også kan benyttes til styringssystemer og sikkerhetsprodukter som alarmer og varslinger, ring boligen varm og lignende produkter. ”Smart AMS” kommuniserer med alle ulike smarthussystemer, og ble nylig lansert i det norske markedet.

En naturlig modell
Hagen mener denne formen for boligbygging blir en mal for utbyggere de kommende årene.

– Vi samarbeider med eiendomsutviklere over hele landet som nå tar utgangspunkt i sol- og vindenergi når nye boligområder skal utvikles. Ved at vi kommer tidlig inn i prosessen, kan vi kvalitetssikre at de optimale energikombinasjonene blir benyttet, skreddersy Smarthus-løsninger sammen med våre partnere, sørge for korrekte avregninger og vi kan også bistå med søknader om ENOVA-støtte og midler fra øvrige energifond og støtteordninger. På den måten utgjør vi en vesentlig verdi for våre samarbeidspartnere!

– At utbyggerne tar miljøvennlige energivalg på vegne av beboerne, bidrar til å få fortgang i det grønne skiftet. Bygninger står for omtrent 40 prosent av den totale energibruken her til lands, og halvparten av dette går til oppvarming. Hvis vi i skal redusere klimagassutslipp så det monner, er dette veien å gå, sier han.

Han merker samtidig at interessen for solenergi er stadig økende også for eksisterende borettslag, som har takflater som egner seg svært godt for solceller og solfangere.

Fornøyde parter
Hagen sier de er svært fornøyde med å få bruke sin erfaring, kompetanse og nettverk i spann med Arca Nova, og at de sammen har sett potensialet i utbyggingsprosjektet og kan jobber mot en felles visjon.

Også utbyggeren er glad for å ha Smart Energi på laget, bekrefter daglig leder Ruben Dahl Hansen.

– Det er et ledende, innovativt selskap som gir merverdi inn i vår satsing, og som gjør det enklere for både oss og våre kunder å være energibevisste. Vi er trygge på at Smart Energi vil tilby velfungerende bærekraftige og smarte løsninger fra den første beboeren flytter inn. I tillegg er de en lokalt fokus og satsing her i Fredrikstad, som i sum gjør dem til en positiv faktor for utvikling av byen. ”Verksbyen” skal forsterke Fredrikstads status som landets mest attraktive by!

– Smart Energi har også et unikt nettverk som gjør at vi kan benytte oss av den beste, teknologiske ekspertisen i landet, legger han til.

Svært godt mottatt
En avgjørende faktor for Arca Nova, har naturligvis vært hvordan markedet har respondert på byggeprosjektet.

Salgsansvarlig Lilja M. Hansen Guthu kan fortelle at interessen har vært  formidabel helt siden det ble offentliggjort, langt over hva som er ”normalt” når nye boenheter tilbys.

– Ja, dette overstiger all forventning. Innen kort tid, var 53 boliger solgt!, forteller hun.

Hun gleder seg også over at det er hele spekteret av kjøpere; fra unge, førstegangsetablerere til familier og eldre.

– Mange eldre tar ansvar og viser vei ved å velge å bosette seg i ”Verksbyen”, og med det sette et mindre miljømessig fotavtrykk. At de i tillegg er kostnadsbevisste og ser at de kan dele de tidligere driftsutgiftene på boligen på fire, er heller ingen ulempe!

Heller ikke Smarthus-konseptet med styringssystemer for det meste, skremmer seniorene.

– Nei, de fleste synes det er spennende og morsomt med et intelligent hus som hjelper dem til en enklere og tryggere hverdag. Enkelte har imidlertid lurt på om det er mulig å betjene huset manuelt ved hjelp av brytere, og det har vi kunnet bekrefte, sier hun og ler.

Ingen vei tilbake
Både Arca Novas og Smart Energis representanter, er skjønt enige om én ting: Når man først har bosatt seg i en slik bolig, ønsker man ikke å gå tilbake til en konvensjonell bolig!

WordPress Ads