Smart lading av elbil

Foto: Sønnico

Når du kjøper elbil, må du vite om huset har nok kapasitet eller at borettslaget tillater det. Det finnes gode ladeløsninger, men du må undersøke selv og ikke bare høre på bilselger. Gjør riktig vurdering og snakk med fagfolk først.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Ved kjøp av elbil er det viktig å tenke over hvordan du skal lade. Det er forskjell på destinasjonslading og on-the-run lading. Personbiler står gjerne stille 95 % av tiden, så det er best å finne en god ladeløsning der bilen står mest, hjemme eller på jobb.

Riktig ladeløsning avhenger av hvor langt du kjører og hvor lenge du står stille. Folk flest kjører bare fem mil om dagen, og da er ikke lading noe problem. Eyvind Kjensli, leder for nasjonale kunder hos Sønnico AS, kjører selv ti mil om dagen og lader kun to ganger i uken mens han er på jobb. Og du trenger ikke en dyr og avansert løsning hjemme hvis lading kan gå sakte.

– Men ikke vanlig stikkontakt, understreker han, kun i nødstilfeller.

Installasjon må utføres av fagfolk. Siden det sannsynligvis vil komme effekt-tariff på boliger, kan strømmen bli dyrere når mange kommer hjem fra jobb samtidig og bruker mye strøm.

– Det er viktig å velge en løsning der man kan styre lading til tider der strømmen ikke er så dyr, for eksempel å lade på natta, anbefaler han.

Borettslag
Bor du i borettslag, må du sjekke med dem før du kjøper elbil. Borettslag har i dag plikt å legge til rette for lading. Da er det viktig å finne ut av faktiske behov i forhold til infrastruktur og tilgjengelig effekt. Eldre borettslag vil kunne trenge oppgradering av infrastrukturen.

– Man bør velge en løsning som kan utnytte den tilgjengelige kraften best mulig, sier Kjensli.

Investeringskostnadene kan reduseres om man ser på hvordan eksisterende infrastruktur kan benyttes best mulig. Det finnes gode løsninger og dynamiske systemer måler hele tiden tilgjengelig effekt og fordeler det på bilene som skal lades.

Beboere som ikke har (el)bil vil nok ikke ønske å investere i ladeløsninger.

– Det er viktig å velge en løsning som henfører kostnaden til de som faktisk bruker det.

Om kun en liten andel av beboerne har elbil er det mest økonomisk å lage et spesielt område for lading. Etableringskostnadene blir da mindre ved at man ikke trenger å dra kabler over det hele. Imidlertid er ikke slike løsninger særlig populære.

Systemet bør også være enkelt å skalere opp.

– At man ikke gjør valg i dag som ødelegger for i morgen, er viktig. Hver beboer vil ikke ha behov for å kjøre mer i fremtiden, men antall beboere som har elbil vil øke. Pluss man må ha et edruelig forhold til effekt. Hvis alle skal lade med en gang de kommer hjem, [blir det for mye]. Det er det aldri behov for, understreker Kjensli.

Smart lading viktig
Virksomheter bør tenke gjennom helhetsbehovet og ha et reelt forhold til hva arbeidsbilene trenger. De bør se på hvordan infrastrukturen kan utnyttes best mulig, som ved å lade arbeidsbiler om natten og privatbiler på dagtid.

I gatemiljøer er det viktig å få til god infrastruktur, siden ikke alle har egen parkering. Et problem er når ladepunkter brukes til parkering. Ladekapasiteten reduseres om ikke biler flyttes når de er ferdig ladet, men smarte ladesystemer kan registrere om noen står lenger.

Smarte ladesystemer er enkle i bruk. Vedlikehold og service er også enkelt. Anleggene må ettersees av fagfolk en gang i året, ellers vedlikeholder de seg selv. Og med nettbaserte systemer kan man hele tiden følge med og få feilmeldinger om det oppstår feil.

Sønnico har lang erfaring med å etablere systemer for lading av elbil til borettslag, sameier, parkeringsanlegg, næringsbygg og offentlig sektor. Selskapet har spesialister på ladeløsninger over hele landet og løsningene kan skaleres og utvikles ved endret behov.

– Problemet er hvis alle skal lade på samme tid. Derfor er det veldig viktig med smart lading fremover. Strømmen blir billigst når nettet har kapasitet, avslutter Kjensli.

WordPress Ads