Vaktmesteren forenkler hverdagen i borettslaget

Foto: Vaktmester Andersen

Plukking av søppel og vedlikehold av fellesarealer skaper frustrasjon i mange borettslag og sameier. Men firmaet Vaktmester Andersen kan gjøre hverdagen enklere.

Tekst Rita Tvede Bartolomei

– Etterspørselen etter vår type tjenester har bare økt de siste ti årene. Nå ønsker folk å kjøpe seg frihet til å slippe fordeling av fellesoppgaver i et sameie. Vi kan tilby en langsiktig avtale, der en dedikert vaktmester tar seg av de oppgavene sameiet mener er nødvendige å få gjort, sier daglig leder for Vaktmester Andersen AS i Oslo, Jens Erik Thesen.

Firmaet ble etablert i 1996, og har i dag 34 ansatte.

Øker verdien
Thesen forteller at oppgaven til en vaktmestertjeneste er å lette styrets arbeid.

– Det er store verdier som styrene forvalter, og det er viktig å ta vare på bygningsmassen, sier Thesen.
– Hva er den største frustrasjonen i sameier og borettslag?
– Mangel på oppfølging. Og mer konkret, så er det forsøpling. En av våre viktigste oppgaver er å holde det rent og ryddig. Vi merker økende fokus på uterom. Grunnen tror jeg er at vi ønsker å ha det penere rundt oss. Samtidig øker det verdien på eiendommen å holde det pent, sier han.

I tillegg til vaktmestertjenester leverer Vaktmester Andersen renholdstjenester, slik som trappevask, vask av fellesarealer, vindusvask, avtørring av overflater og saneringsvask.

Slik følges alt opp
Vaktmester Andersens vaktmestere jobber etter en arbeidsinstruks fra sameiets styre. Denne frekvensplanen gir oversikt over hvor ofte oppgaver skal utføres.

– Typiske oppgaver er å sjekke lys, låser og plukke søppel. Dessuten er det plen- og hekk-klipping, strøing og måking av snø på vinteren. Før vi setter i gang foretar vi naturligvis en inspeksjon innvendig og utvendig. Her ser vi om det er ruter med sprekker, nedløp som har løsnet eller fasadeskader, forteller Thesen.

Passer både små og store
Firmaet retter seg mot både små og store borettslag og sameier i Stor-Oslo.

– De minste kundene våre er boenheter med kun to oppganger, mens de største består av ti større blokkleiligheter, sier Jens Erik Thesen.

Alle behov kan dekkes når Vaktmester Andersen har både maskinavdeling, gartneravdeling og vedlikeholdsavdeling. Mens maskinavdelingen tar seg av snøbrøyting og gressklipping, sørger gartneravdelingen for velholdte hekker, trær og blomsterbed. Vedlikeholdsavdelingen har ansvar for enklere vedlikeholdsarbeid.

– Slik som generelle reparasjoner, oppsett av gjerder, legge plattinger, litt murerarbeid, fjerning av tagging og dørutskiftninger. Dessuten har vaktmesterne våre et godt samarbeid med velrennomerte elektrikere, låsesmeder, rørleggere og snekkere, til arbeid som krever spesifikk fagkompetanse, sier Thesen.

Trues ikke av robotisering
Vaktmestertjeneste-bransjen er en bransje i vekst. Thesen forteller at Vaktmester Andersen har økt bemanningen med 50 prosent kun de siste årene.

– Det er ikke en bransje som er truet av robotiseringen, for å si det slik. Å få en robot eller drone til å skifte en lyspære eller skifte en list er vanskelig, sier han.

Firmaet tar i bruk et digitalt rapporteringssystem, der avvik og alt som skal gjøres, føres opp.

– Men denne typen hjelpemidler øker bare kvaliteten på servicen og arbeidet vårt, så de er ingen trussel, sier han.

 

WordPress Ads