OMFATTENDE TESTING OVER MANGE ÅR GARANTERER HØY KVALITET

Morten Eliassen, leder for testavdelingen i Jotun på et av Jotuns testfelt

Få i bransjen kjører så grundige tester som malingprodusenten Jotun.
– Norge har ett av de tøffeste klimaene i Norden, og det utnytter vi fullt ut i testing, forklarer Morten Eliassen.
– I tillegg til å utsette malingen for skiftende vær, legger Jotun vekt på en rekke kriterier når produktene skal testes. Kriteriene fastsettes spesielt etter kundenes krav, og omfatter blant annet skittopptak, sopp- og algevekst, glans og farge, dekkevne, påføring og holdbarhet.

Ekstern testing

Testing av eksteriørmaling foregår over minimum fem år, der egendefinerte og internasjonale metoder og standarder er ivaretatt. Malingprodusenten har egen spesialavdeling for testing under Jotun Research and Development, men benytter også eksterne aktører som Kiwa Teknologisk Institutt i Norge.
– Kiwa Teknologisk Institutt har ved flere anledninger gjennomført tester for Jotun. Som uavhengig aktør vil resultatene vi kommer frem til verifisere om produktene holder den kvaliteten som er lovet, for eksempel på pakninger og i markedsføring, sier Kristian Kaltenborn, seniorrådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt.
– Vi opplever Jotuns prosedyrer og testmetoder som meget grundige, og kompetansen i avdelingen for forskning og utvikling er høy. Rutinene er omfattende og detaljerte, med meget god bredde og grundighet der de fagansvarlige tester utover den internasjonale standarden.

Uavhengig testavdeling

Bent Haflan, direktør ved Jotun Research and Development, har fokus på at Jotun alltid skal ha de beste produktene i markedet.
– Alle produktene gjennomgår et omfattende testregime før lansering, men også underveis i produktenes levetid for å sikre at vi er ledende på produktkvalitet. For et utendørs veggprodukt er eksponering på forskjellig representative steder, samt tilstrekkelig lange eksponeringstider, den aller viktigste og avgjørende testen. En egen testavdeling som er uavhengig av produktlaboratoriene er viktig for å sikre at testresultatene gir mest mulig realistisk bilde av produktenes kvalitet, sier Haflan.

Tester under alle forhold

Grunnlaget for de omfattende testprosedyrene er basert på over 90 års erfaring med overflatebehandling av trehus i Skandinavia. Jotun har testområder flere steder i Norge, blant annet i Bergen, som er en av de mest nedbørutsatte byene i landet. Produktene testes også ved virksomhetens øvrige teststasjoner globalt, som i Dubai for ekstrem soleksponering og høy temperatur, i Malaysia for fuktig klima og i Kina for forurensning. Betydelige klimaendringer stiller stadig høyere krav til maling og beis, og derfor er det nødvendig med kontinuerlig testing av eksisterende og nye produkter.
– Resultatene våre viser at Jotun kommer svært godt ut innenfor alle testkriterier. Malingen har minimalt skittopptak, og fremstår ren og glansfull selv etter mange års eksponering for forurensning og krevende værendringer. Jotuns produkter skal beskytte optimalt mot sopp- og algevekst, og ivareta bygninger. Med omfattende testing vet vi, og ikke minst kundene, at produktene holder hva de lover – også over tid, sier Morten Eliassen.

Testperiode på fem år

Når Jotun velger å teste over hele fem år, er det erfaringsmessig basert på at tiden er en kritisk faktor for nøyaktige resultater. Fem år ved en av Jotuns teststasjoner tilsvarer om lag ti år på husvegg, fordi panelene legges med 45 graders vinkel. På den måten eksponeres malingen maksimalt mot forurensning, UV-stråling, fuktighet og skiftende temperaturer.
– Kun med testing over fem år kan vi være sikre på at de resultatene vi oppnår er reelle. Ved kortere testperiode kan det være veldig vanskelig å skille mellom for eksempel skitt og soppdannelse, forklarer Eliassen.
– Vi baserer all produktutvikling på nøyaktige resultater, og ikke antagelser.
Grundig og omfattende testing er helt nødvendig for å komme frem til hvilke produkter i markedet som holder den høyeste kvaliteten, og for Jotun er det definert som ett av de viktigste suksesskriteriene i samhandelen mellom produsent, forhandler og kunde.

 

  • Jotun har tre teststeder i Norge, valgt for optimal eksponering mot nordisk ekstremvær. I tillegg benyttes Jotuns regionale teststasjoner, samt eksterne og uavhengige teknologiske testleverandører.
  • Fastsettelse av kriterier for gjennomføring er en tidkrevende del av testprosedyren. Kriteriene kan ikke endres underveis, og er derfor gjeldene når det endelige resultatet foreligger.
  • Jotun tester alle eksteriørprodukter for det nordiske markedet i minst fem år. En lang testperiode gir det mest reelle bildet av hvordan produktene fremstår når de utsettes for ekstremvær, forurensning og klimaendringer.
  • Jotun tester på glans og farge, skittopptak, sopp- og algevekst, holdbarhet, påføringsevne, tørketid, reologi og heft.
  • Jotun har en egen uavhengig testavdeling, underlagt Jotun Research and Development. I tillegg benytter malingprodusenten både egne og eksterne yrkesutdannede malere for blindtester.
  • Testing foregår i laboratorier, på utendørs testområder og hos profesjonelle malere.
  • Jotun tester sine produkter kontinuerlig. Det gjøres omfattende testing før produktene lanseres, med nøye, planlagte oppfølginger i hele produktets levetid. Kun på den måten er kunden sikret at produktene leverer forventet standard dersom vesentlige faktorer endres, som for eksempel økte nedbørsmengder.
  • Jotuns salg- og markedsavdelinger er viktige bidragsytere i fastsettelse av testkriterier. På den måten er Jotun sikret at kundenes behov er ivaretatt i produktutviklingen.

OM JOTUN
Jotun en av verdens ledende produsenter av dekorative malinger, skips- og industrimalinger og pulverlakker. Konsernet har 64 selskaper og 37 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land.
Jotuns visjon er å verne verdier, gjennom utvikling, produksjon, salg av produkter og tjenester som møter krav til kostnadseffektivitet, miljø og kvalitet.

LADY INTERIØRMALING
LADY er Norges ledende interiørmaling og setter standard når det gjelder innovasjon på produkt og farge. LADY gir deg den perfekte finish og er alltid først ute med de riktige fargene og konseptene.
LADY har et bredt spekter av høykvalitetsmaling til ulike bruksområder som vegg, tak, panel, listverk, møbler og baderom.

 

WordPress Ads