Slik velger du eiendomsmegler

-Det å skulle kjøpe seg en bolig er ikke noe man gjør ofte i livet. Kanskje er det den aller største investeringen du noen sinne kommer til å gjøre. Da er det viktig at du er sikker på at du blir godt ivaretatt, og at du har med deg en god hjelper, slik en eiendomsmegler skal være.

Carl O. Geving
Tekst Jørn Wad

Slik presenterer administrerende direktør Carl O. Geving det forholdet som bør være mellom en eiendoms kjøper/selger når det skal skje en eiendomshandel. Men så er da spørsmålet: Hvordan skal man finne «den rette» eiendomsmegleren?

Nettverk

-Vi pleier gjerne å si at eiendomsmeglerens beste venn er hans/hennes omdømme. Snakk gjerne med folk i nettverket ditt som har vært med på en slik prosess, og ta gjerne kontakt med flere meglere for å vurdere om du har funnet rett person. Dessuten er det viktig at megleren har lokalkunnskap, så det er viktig at du velger en megler som du kan forsikre deg om at har akkurat det. Det er jo i tillegg slik at megleren skal være mellommann, det betyr at enten du kjøper eller selger en bolig, så skal megleren være en like god representant for begge prosesser. MEN: Når det gjelder pris er det slik at den megleren du knytter til deg, skal arbeide for at du får best mulig pris for det du skal selge.
-Noen velger å selge selv, men det lureste er kanskje å bruke en megler??
-Megleren har et sterkt ansvar for å gi råd, men det fritar på ingen måte den som skal kjøpe eller selge for ansvar. Det er viktig at du har en økonomisk ramme og ikke bare lar deg bli revet med i en budrunde og ender opp med å kjøpe noe til en langt høyere pris enn du hadde sett for deg. Faktisk bør du stille deg selv en del kritiske spørsmål: MÅ jeg virkelig bo i indrefilet’en av bo-områder i denne byen, eller kan jeg ha det minst like bra en annen plass? Takstmennene skal gi en mest mulig dekkende beskrivelse av eiendommens tekniske tilstand, men når du skal selge, og kanskje vet om en mangel som takstmannen ikke kan avdekke, har du plikt til å informere om det, hvis ikke kan du få vanskeligheter seinere.
-Ingen har vel et ønske om å si negative ting om det man skal selge?

Ærlighet

-Det er forståelig, men samtidig vet jo alle at det kan være feil og mangler ved en bruktbolig. Det kan f.eks. være problemer med det elektriske anlegget, eller det har kanskje en gang vært en vannlekkasje som kan ha påført huset en skjult skade som takstmannen ikke avdekker. Vet du om forhold av betydning for kjøperen – og det gjør du jo gjerne når du har bodd i et hus eller leilighet en stund, så skal du faktisk opplyse om det. Jeg tror på at ærlighet varer lengst, og man er faktisk også pålagt det i avhendingsloven, forklarer han.
-Hvordan tror du boligprisene kommer til å bli framover?
-Jeg tror at 2019 kommer til å være det vi kan kalle et normalår på boligfronten. Etter den overopphetede prisingen vi så i 2016, kom en korreksjon i 2017, og så en moderat vekst i 2018 igjen.
Nå tror jeg at de faktorene som driver prisene oppover, langt på vei kommer til å bli nøytralisert av de elementene som virker negativt, slik at balansen mellom etterspørsel og boligtilbud vil være god i 2019 og virke dempende på prisveksten. Men det kan jo skje ting i verden vi her hjemme ikke har kontrollen over som kan gi uventede utslag i boligmarkedet.
-Hva er ditt viktigste råd til boligkjøperne?
-Forbered deg godt, les alle salgsdokumentene og spør megleren om det du er usikker på. Hold hodet kaldt! Det er veldig lett å bli emosjonelt påvirket av en boligkjøpsprosess og ta for raske og uoverveide beslutninger. Da er det viktig at man gjør leksen sin skikkelig, og ikke bare nøyer seg med å stikke innom 20 minutter på en visning, synes at ting ser greit ut, og kjøre på. Dette er en meget viktig og langsiktig investering som du må legge tid og krefter inn i.
Når det så gjelder deg som selger, bør du ikke bruke for mye penger på omfattende oppussing rett før salget. Det får du sjelden igjen. Men det kan lønne seg å koste på litt maling, rydde og vaske skikkelig, gjøre enklere oppgraderinger og i det hele tatt sørge for at eiendommen din fremstår så attraktiv som mulig. Og altså: Bruk tid når du skal velge megler, fordi megleren skal hjelpe deg med å oppnå beste pris innenfor trygge juridiske og økonomiske rammer. Sjekk referanser og finn en megler som du får god dialog med, dere skal ha mye med hverandre å gjøre i en periode.
-Hva krangles det mest om i forbindelse med et kjøp?
-Det er veldig mye forskjellig, fra større tvister om skjulte feil og mangler til krangling om hva som følger med boligen. Mange er for eksempel ikke klar over at de lysspottene i taket som er skrudd fast, faktisk skal følge med handelen, men de som sitter i klyper, kan tas med av forrige eier. Hvitevarer i kjøkken skal følge huset, det samme gjelder garderobeskap enten de er løse eller fastmonterte. og så videre. Slike ting bør man forhøre seg med megler om. Husk at megleren har 3 års utdannelse og lang erfaring for å kunne gjøre denne jobben, og både juridisk, økonomisk og i forhold til trygghet er alle best tjent med å bruke en megler man har fått anbefalt av andre, sier han til slutt.

 

 

WordPress Ads