El-bil lading krever gode løsninger

-Det er uhyre viktig å skaffe seg god og solid kunnskap om hva dette faktisk er for noe. Å kjøpe et ladeanlegg for elbil til et borettslag eller sameie, er ikke bare «en litt dyr stikkontakt». Det er så uendelig mye mer.

Foto : Zaptec
Tekst Jørn Wad

Bjørn Myhren er leder av et garasjesameie og husker tilbake til starten av prosessen for å etablere infrastruktur med mulighet til å montere ladestasjoner.

Kompetanse

-Heldigvis hadde vi en i styret som hadde noe kompetanse og et nettverk som hadde erfaring på området. Det ble raskt klart at vi måtte ha faglig støtte, og valget falt på OBOS/Prosjekt. De skaffet oss en prosjektleder som ordnet det faglige. Administrativt nedsatte styret en prosjektgruppe til å ordne det ikke-faglige administrative, som informasjon, flytting av biler, søknader fra sameiere som ønsket ladestasjon, innkalling til kurs mv. Hele prosessen gikk særdeles knirkefritt, og styret har gjennom prosessen ikke opplevet noen negative tilbakemeldinger.

En jungel

– Det har allerede blitt en jungel av forskjellige tilbud der ute, og her hos oss, hvor vi har 245 plasser, kunne vi lett ha valgt fullstendig feil. Vår løsning kom fra ZAPTEC og jeg vil gi honnør til OBOS/Prosjekt og Elektro Nettverk Service AS for de gode samarbeidspartnerne de har vært. En ting er å levere et godt anlegg, men det skal jo også driftes på en god og kosteffektiv måte. Det har vi oppnådd, slår han fast. -Hvordan var selve monteringen av det tekniske?
-Vel, vi måtte ha «unntakstilstand» i noen måneder og slippe parkeringen i garasjen helt fri, dvs at eiere av nummererte garasjeplasser som var opptatt måtte bruke andre ledige plasser eller stå langs veggene. Det var ingen som hadde innvendinger mot dette.

Smart løsning

– Dere har valgt en såkalt «smart løsning». Hvorfor det, og hvordan fungerer den i praksis?
– Det er helt grunnleggende viktig å ha en slik løsning, både fordi det vil spare strøm og sørge for at alle får ladet. Dessuten vil det være enklere for de som skal sørge for at alle betaler riktig beløp for sin andel av forbruket.
I dag styrer jeg dette 100% over nettet og er til enhver tid være orientert om antall kW hver enkelt har brukt. Dermed er vi sikret et felles system med individuell oppfølging, og det er vi kjempefornøyde med. Selv om det høres enkelt ut, ligger det avansert teknologi bak. Det betyr at man må sikre seg leverandører med høy kompetanse og gode produkter. Vi fikk hjelp fra dag 1, og det er vi særdeles glade for. Uten denne hjelpen kunne vi ha gjort mange feil som ville kostet oss dyrt.

Elektrikeren

-Jeg merket at etterspørselen startet for noe slikt som halvannet år siden. Til å begynne med var forespørslene nokså vage, men det har tatt seg opp i det siste, forteller Prosjektleder Arild Myhre i Elektro Nettverk Service AS. Anleggene man ønsker seg, blir større og større, uten at man kanskje har den kunnskapen som skal til for å velge riktig.

-Men det er mange som ønsker seg det?

-Ja, selv om mange kanskje ikke har el-bil enda. Nå er det blitt slik, i alle fall i OBOS, at du kan regne med en verdiøkning på 100-150.000 kroner på leiligheten din, dersom det følger med ladepunkt for elbil.

-Hva er viktig når man skal velge? -Finn et system som bygger på at alle skal ha like muligheter innenfor systemet, og at det også er såpass intelligent at det vil sørge for at alle får ladet mest mulig, altså at når en er ferdig ladet, fordeles dennes strøm på resten av punktene. For oversiktens skyld er det viktig at det kan styres via skyen, altså over internet. Det vil være begrenset strøm tilgjengelig for slike systemer, og derfor er det veldig viktig at man tenker på dette, og skaffer seg et anlegg som kan gjøre mest mulig ut av den strømmen som tross alt er tilgjengelig.

-Hvor mye strøm trengs?

-En elbil kjører i snitt 50 km, tilsvarende 10kWh per dag, så behovet må veies opp mot antall P plasser. Et bra anlegg bør gi mulighet for fordeling av all tilgjengelig kraft til de tilkoblede bilene, slik at de kan bli ferdig ladet og frigjøre kapasitet til de som setter bilen til lading senere på dagen. Samtidig bør man ha kapasitet til at tilnærmet alle bilen kan få noen lading. Vår oppfatning ar at minimumskapasitet for et ladeanlegg bør være slik at alle tilkoblede kan trekke litt strøm samtidig. Med denne dimensjoneringen og et dynamisk last- og fasebalansert anlegg vil man kunne ha et ladeanlegg dimensjonert også for fremtidige behov ikke en minimums løsning som kun dekker behov i dag. Vi må nok anta at andelen elbiler bare vil fortsette å øke.

 

Foto : Zaptec
Bjørn Myhren
WordPress Ads