Grønt dekke bringer naturen inn i byene

Med et våtere og villere klima vil grønne tak og vegger være positivt både i byer og på tettsteder. Bengt M. Tovslid hos Bergknapp forteller hvordan sedumdekke fungerer i praksis.

 

Foto : Bergknapp
Tekst Rita Tvede Bartolomei

Sedummattene er produsert på Jæren, tilpasset norsk klima og fauna.
– Grønne tak og vegger bringer naturen tilbake til byen og gjør urbane områder mer levende. Grønne tak reduserer avrenningen ved kraftig nedbør og gir nye leveområder til arter som har blitt tvunget ut av byene. Den vanligste typen grønne tak er sedumtak. Sedum er en sukkulent-staude som krever næringsfattig jordsmonn og er motstandsdyktig mot tørke. Sedumbladene har et vokslag rundt bladene som gjør at svevestøv festes til planten, og det gir igjen bedre luftkvalitet. Alt i alt skaper grønne dekker økt trivsel, sier Bengt M. Tovslid, markedssjef for Bergknapp AS.
Bergknapp ble etablert på Jæren i 2009, og er i dag den største leverandøren av sedumtak til det norske markedet. I tillegg installerer Bergknapp mattene de produserer.

Klimaendringer skaper våtere klima

Urbane flommer opptrer oftere enn før, på grunn av et villere og våtere klima. I urbane områder er det flere tette flater med mye asfalt og betong, og kraftigere nedbør fører til mer skader på bygg og infrastruktur.
– Et grønt tak vil redusere både avrenningsintensiteten og avrenningsmengden fra taket. Et grønt tak kan bygges opp som et tynt sedumtak eller med et magasinerende sjikt. Det magasinerende sjiktet kan ha ulik høyde og på den måten kan store mengder vann lagres, før det sakte slippes ut gjennom avløpsnettet. Plantene til en grønn vegg kan plasseres i en plantekasse. Denne plantekassen vil fungere som en fordøyningskum: Herfra kan vannet enten slippes kontrollert ut i avløpet, filtrere ned i grunnen eller brukes som vanning til plantene, sier Tovslid.
Mer oppmerksomhet rundt viktigheten av en bærekraftig byutvikling, har skapt større etterspørsel etter flere typer grønne produkter.
– Vi ønsker å være med på å skape en mer bærekraftig byutvikling, og hjelpe med å løse noen av byenes problemer. Typiske eksempler er håndtering av overvann og skape mer biologisk mangfold, sier han.

 

Passer for de fleste tak og vegger

Tovslid forteller sedum kan legges på nesten alle typer tak. Eneste forutsetning er at de heller mindre enn 45 grader, og har rotsikkert takmembran.
– Et vanlig sedumtak veier rundt 50 kg per m2, noe de fleste tak er dimensjonerte for. Ønsker man en tykkere oppbygning vil løsningen naturligvis veie mer, og taket må være dimensjonert for det, sier han.
Bergknapp har flere typer grønne matter til ulik bruk. Mattene kan lett monteres i ødelagte skråninger, mørke steder der vanlig gress ikke vil gro, eller i områder med erosjon fra elver og bekker.
– En grønn vegg er et flott alternativ eller et supplement til sedumtak, sier Tovslid.
Grønne vegger kan monteres på nesten alle typer vegger, men det er mest hensiktsmessig at veggen består av betong.

 

Vakrere byområder – skaper frodige hager

Med en takhage får plutselig taket ny funksjon.
– Næringssekker gjør det mulig å plante trær og stauder som skaper frodige hager. Grønne tak og vegger gjør bygget vakrere og grønne vegger kan brukes til å skjule lite pene fasader, sier han.
Bergknapp har gjennom ti år utviklet egne metoder for produksjon og kan nå tilby de beste og mest hardføre sedummattene i det norske markedet. De er godt tilpasset norsk fauna og det norske klimaet.
– Sibirbergknapp og Gravbergknapp, som er på fremmedartslista, er ikke å finne i våre matter. Vi benytter oss av resirkulerte materialer i produksjon og ved installasjon, sier Tovslid.
Sedumtak kan legges i hele Norge, og størrelse på området som skal dekkes, er ingen begrensende faktor.

 

WordPress Ads