Velg profesjonelle løsninger hjemme

Det har skjedd en enorm utvikling innen elektro i de seinere årene. Derfor er det nå viktigere enn noen sinne at man satser på profesjonelle løsninger hjemme, og bruker fagfolk til jobben. Alt annet kan være både farlig og ikke minst veldig dyrt.

Foto : Sønnico
Tekst Jørn Wad

Geir Mikkelsen hos Sønnico er mildt sagt oppgitt over alle dem «som har en onkel som kan dette med strøm» eller andre litt merkelige utsagn han møter. Det finnes ingen andre enn fagfolk som kan gjøre elektrikerjobben. Ferdig snakka. Vi ser jo daglig hva svart arbeid kan medføre i form av brann og branntilløp i tillegg til faren for strømgjennomgang når arbeid i det elektriske anlegget ikke er faglig utført.

El-bil og lading

Elbilrevolusjonen er i seg selv tankevekker. Ikke på grunn av elbilene, men på grunn av at folk ikke forstår at vårt elektriske anlegg ikke er bygget for, og dermed ikke dimensjonert for den høye belastningen som en elbillading betyr.
-Å lade en elbil hjemme kan være ganske skummelt, om man ikke har det riktige anlegget, fortsetter kollega Erik André Andersen. Allerede nå vet vi at det har brent ned hus som følge av at noen har brukt sin gamle stikkontakt til elbillading En vanlig stikkontakt kan ikke brukes til daglig lading av el-bil – det har DSB avklart.
-Spesielt om du bruker en gammel kontakt, som gjerne er litt slarkete, kan man fort få varmgang, og det vil kunne ende med en brann. Derfor er det en billig brannforsikring å sørge for at du har et elektrisk anlegg som er dimensjonert for at elbilen skal kunne trekke la oss si 3600 watt kontinuerlig mens den lader. Gamle kontakter er ganske enkelt ikke beregnet på en slik enorm belastning. Derfor bør man få en fagperson til å sjekke anlegget sitt før man eventuelt plugger inn en elbil. Benytter du fagfolk til å få montert en godkjent lader, oppnår du ikke bare økt sikkerhet men også en mulighet til å lande når strømmen er billigst i løpet av døgnet.

Smarte løsninger kommer for fullt

Heldigvis har vi nå fått på plass moderne målere i privathus rundt omkring, slik at folk lettere kan styre bruken av strøm på en helt annen måte enn før. De gamle målerne gikk treigt, og det kunne være mye unøyaktighet i målingen. Nå har vi fått på plass målere som gjør at du betaler for akkurat det du bruker, og det er positivt. Vi må jo også innse at elektrifiseringen av Norge vil føre til økt belastning på strømnettet. Det betyr at dersom folk ikke endrer strømforbruket sitt, må vi bygge både såkalte «monstermaster» og digre vindmølleparker for å bidra til å møte den etterspørselen som nå bygger seg opp.
Smarte løsninger er på full fart inn i norske hjem – noe som kan hjelpe deg å styre strømforbruket ditt, samtidig som den totale belastningen på strømnettet balansers. Konkrete eksempler på smarte løsninger er knyttet til belysning, varme, lading og andre komponenter som trekker mye strøm. Ved å velge smarte løsninger kan dette styres på en kostnadseffektiv måte uten at det går på bekostning av komforten.

Borettslag

-Hva med større anlegg?
-Vi ser jo at stadig flere borettslag og andre velger å sette inn fleksible anlegg med ny teknologi, som kan fordele tilgjengelig kapasitet. I utgangspunktet er det nemlig et problem at de fleste borettslag ikke har tilgjengelig kapasitet til alle som kommer til å ønske å lade i tiden som kommer. Dermed trengs det teknologi som kan sørge for en bedre fordeling.

Positivt

-I det store og hele er den elektrifiseringen vi til nå bare har sett begynnelsen på, veldig positivt. Det mener Trygve Thøgersen, som er administrerende direktør i Sønnico. Sett fra hans strategiske ståsted er den samfunnsutviklingen vi nå ser positiv på en rekke områder, både om man tenker miljø og om man fokuserer på den fleksibilitet og ikke minst den verden av muligheter som åpner seg gjennom ytterligere elektrifisering.
-Har vi i grunnen strøm til alt dette i fremtiden?
-Det sier seg selv at forbruket kommer til å øke faretruende om vi ikke finner gode måter å begrense det på. Myndighetene har sagt at de ønsker å bidra til å regulere forbruket gjennom å bruke prismekanismer. Det betyr at strømmen vil være billigere å bruke i tider med lavt forbruk, og dyrere når «alle» vil lade elbiler, lage middag og varme opp stua samtidig.
-Dermed vil strømmen kunne bli dyrere for dem som ikke følger opp?
-Ja, den tid er nok forbi at vi bare kunne la lys stå på overalt og ikke tenke på hvor mye strøm vi brukte til oppvarming, fordi strømprisen var kunstig lav. Men når elkraft endrer pris fra 25 øre til 50, og kanskje opp til en krone per kilowatt, vil vi måtte lære oss til å tenke annerledes. Får vi til en endring i folks forbruksmønster, trenger vi neppe de helt store utbyggingene. Men gjør vi ikke det, ligger det virkelig omfattende utbygginger i kortene, og det blir jo heller ikke billig. Gjennom smart styring av strømforbruket ditt, hjelper du ikke bare miljøet ved å spare strøm, du hjelper også deg selv og din egen lommebok, påpeker Thøgersen. Husk bare å bruke godkjent fagfolk til arbeidet. Det er den beste og tryggeste investeringen.

 

Foto : Trygve Thøgersen. Adm. Direktør Sønnico

 

WordPress Ads