Planlegg vedlikeholdet i borettslaget

-Dersom dere ønsker en fullstendig oversikt over hvilke vedlikeholdsarbeider borettslaget eller sameiet deres har behov for i årene fremover, kan vi hjelpe dere med det. Jevnlig vedlikehold er som kjent helt avgjørende for å opprettholde standarden og forhindre forfall.

Foto : iStockphoto
Tekst Jørn Wad

Avdelingsledere Jan Johansen og Øystein Dieseth i OPAK er tydelige på at det er viktig å planlegge vedlikeholdsarbeidene, og det er mange grunner til dette. Både fordi økonomien i borettslaget eller sameiet skal administreres slik at nødvendig vedlikehold blir mulig, og for å kvalitetssikre at de arbeidene som er nødvendige, faktisk blir utført.

Ledende

OPAK er et av Norges største prosjekt- og byggelederfirma for landbasert virksomhet. Tilstandsvurdering og byggfaglig spesialrådgivning er to av kjerneytelsene til OPAK. OPAKs medarbeidere representerer svært stor faglig bredde, og selskapet har spesialistkompetanse innenfor de fleste områder som inngår i kjernen av selskapets virksomhet, prosjekt- og byggeledelse.
-Hvis man er ute etter å kartlegge tilstanden og et eventuelt bistandsbehov først, hva kan dere bistå med?
-Vi kan utføre en tilstandsvurdering på nivå 1 i henhold til kravene i NS 3424, og det betyr at vi kartlegger bygningsmassen fra tak til kjeller. Det innebærer en gjennomgang av fagområdene bygg, VVS og elektro. Vi foretar en beskrivelse av bygningsdelen og dens tilstand. Dessuten får kunden en tiltaksliste som beskriver de nødvendige vedlikeholdsbehovene de nærmeste 10 årene, inklusive et kostnadsoverslag. I tillegg også en illustrerende bildeserie, slik at man enklere kan danne seg et bilde av både den generelle tilstanden og eventuelle spesielle forhold.

Reklamasjoner

-Likevel kan dere også bistå i tilfeller der man befinner seg i en situasjon der man opplever at det kanskje kan være grunnlag for en reklamasjon?
-Ja, det er oppdrag vi har mange av. OPAKs ansatte har høy kompetanse innenfor en rekke byggfag. Derfor kan våre rådgivere bistå både privatpersoner, boligselskaper og næringsdrivende med å utarbeide dokumentasjon om bygningstekniske feil og mangler både i nye og eldre bygg. Slik dokumentasjon kan ofte være sentral i forbindelse med reklamasjonssaker. Enten det dreier seg om kjøp/salg av eiendom, nybygging, ombygging, oppføring av tilbygg eller rehabilitering.
-Hvordan utføres kontrollene?
-Vi utarbeider dokumentasjonen vår basert på kontroll av utførte arbeider, kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider, og vurdering av årsak til bygningsskader. Vi bistår også i tvistesaker, hvor vi også kan være fagkyndig vitne. I tillegg kan vi yte bistand ved overtagelse av eiendom, dersom dette er ønskelig.

Prosjektadministrasjon

-I tillegg til dette bistår OPAKs byggfaglige spesialister sameier og borettslag med prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering av eiendom. Rehabiliteringen kan for eksempel omfatte skorsteiner, fasader, omtekking av tak, fuktsikring av grunnmurer eller betongrehabilitering av balkonger, terrasser eller parkeringshus.
-Hva kan dere hjelpe med i slike tilfeller?
-Igjen har vi stor bredde, og kan bistå med utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrahering av entreprenør, kontroller av den håndverksmessige utførelsen og organisering av byggemøter. I tillegg kommer håndtering av avvik og endringer som oppstår, samt kontroll av fakturaer, garantier og forsikringer. Til sist også overtagelse og sluttoppgjør, slår Johansen fast.
-Dere gjør også årlige tilstandsvurderinger?

Ja, dette gjør vi både for statlige, kommunale og private eiendomsbesittere. Skoler, barnehager, kirker, svømmehaller og mye annet blir gjennomgått. Vi ser også på lager- og kontorbygg. Og som vi har vært inne på, gjør vi også den samme jobben for borettslag og sameier. Vi kan bistå eiendomsbesittere over hele landet, sier Dieseth til slutt.

 

Foto : Jan Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Øystein Dieseth

 

 

WordPress Ads