Dette bør du vite før boligkjøp i Frankrike

Etter 18 års drift som eiendomsmeglere på den franske Riviera, har det norsk-eiede AAA Riviera en unik spisskompetanse på det meste som handler om eiendomskjøp i Sydøstfrankrike. Denne kompetansen nyter du godt av som kunde hos dem.

Foto: AAA Riviera Eiendom
Tekst Jørn Wad

Her er det snakk om detaljkunnskap i beliggenhetsspørsmål, prising, de juridiske og skattemessige aspekt, men ikke minst alt som handler om det praktiske, forteller Erik Fougner. Hans selskap har et nettverk med håndplukkede fagfolk, eksperter og leverandører bistår kundene slik at veien til det gode liv blir så smidig som mulig.

Annerledes

-Det må innrømmes at eiendomskjøp i Frankrike skiller seg vesentlig fra den norske praksis på mange ulike felt. Til å begynne med fristes man til å tro at alt er mye lettere og bedre i Norge. På mange plan er det sant, men definitivt ikke alle. I Norge benytter man én eiendomsmegler. I Frankrike benyttes svært ofte flere eiendomsmeglere som alle har i oppdrag å selge samme hus eller leilighet hvilket gjør saken mindre oversiktlig.
-Men det stopper ikke med dette?
-Nei. For i Norge blir man som oftest blir forsynt med et imponerende prospekt som utover beskrivelser og billedmateriell inneholder en grundig takst og tilstandsrapport. Franske prospekt inneholder verken takst eller tilstandsrapport, mens de faktiske opplysninger og billedmateriale er oftest svært beskjedne eller mangelfulle. I Norge har en selger en tungtveiende informasjonsplikt. I Frankrike er det nærmest slik at det er kjøper som har plikt til å undersøke objektet som tenkes kjøpt. Det er krevende, spesielt hvis man ikke behersker språket,
I Norge foregår det meste på Finn.no, noe som gjør markedet nokså gjennomsiktlig. I Frankrike er det et mylder av mindre lokale portaler og mange eiendomsobjekt dukker således opp i de forskjellige portaler, gjerne med ulike priser. Det gjør situasjonen lite oversiktlig, for ikke å si ukomfortabelt, slår han fast

Frankrike

-Denne sammenligningen kan så langt synes å være i favør av det norske systemet. Men hva er det som da er positivt med det franske opplegg for eiendomstransaksjoner?
-Først er det naturlig å trekke frem prisnivået; Går man 15 år tilbake i tid, var prisnivået på den franske Riviera 30% over prisleiet i Oslo. Idag er situasjonen omvendt. Vår hovedstad har idag prismessig utviklet seg til å bli 30% dyrere enn den franske Riviera. Det er faktisk litt rart tenke på når man ser hvilke kvaliteter som den franske Riviera og middelhavet har å tilby klimamessig, kulturelt og ikke minst, mht det kulinariske.
-Og hvordan er det sydfranske eiendomsmarkedet idag?
-Det er stabilt og forutsigbart. Det er faktisk kjøpers marked, så 2019 er et godt tidspunkt å kjøpe på. Selvsagt skal man ikke glemme at den norske kronen er for tiden svak, men dette kan et pantelån i Euro i stor grad bøte på. DNB Luxemburg er en dedikert aktør som enkelt kan behandle norske interessenter som vil vurdere et pantelån som dessuten kan føres til fradrag i den norske selvangivelsen!
-Hvilke andre forskjeller ser du?
-I Frankrike er det ikke budrunder med dertil hørende korte frister og budspiral. Det er førstemann til mølla som tilbyr selger en pris tett innpå prisforlangende som får tilslaget. Idag er det klare muligheter for å gjøre en god handel. En annen prisverdig forskjell ligger i det faktum at kjøper i Frankrike. har en lovgitt ensidig angrefrist på 10 dager etter kontraktsinngåelse! Man kan med andre ord i Frankrike heve kjøp uten å oppgi noen grunn, så lenge det gjøres skriftlig innen fristens utløp. Fordi den franske stat har organisert eiendomstransaksjonene til å gå gjennom notarpraksis (advokat som er spesialist innen eiendomsrett bl a), er det kontraktsmessige meget grundig og trygt, forteller Fougner.

Spesialister

-Vi i AAA Riviera som er spesialister på søk, gjennomføring og oppfølging av en eiendomshandel, men vi fungerer også som en viktig støttespiller for våre kunder i det franske dagliglivet etter handelen. Det kan dreie seg om alt fra enkle spørsmål til de mer teknisk innfløkte som vi behandler med samme grad av iver. Vi ønsker at kundene våre skal ha det godt, derfor er vi et service-apparat utenom det vanlige. Det fortjener kundene våre!
-Vårt team består av 6 personer og flertallet, gründere som har vært med fra starten der hver person bidrar med sin spisskompetanse og dedikerte fagområde og naturligvis behersker fransk og norsk. Vi treffes like lett i på ett av våre to meglerkontorer i Sydfrankrike som i Oslo der vi har et representasjonskontor.

 

Foto: Erik Fougner. AAA Riviera Eiendom

 

WordPress Ads