Boligene våre må tilpasses eldrebølgen

BO HJEMME: Med en aldrende befolkning må husene våre tilpasses så flere kan bo hjemme lenger.

Har du tenkt på at du kanskje ikke kan fortsette å bo der du bor når du blir gammel? Få norske boliger er tilpasset en aldrende befolkning.

Den norske befolkningen blir stadig eldre, og i 2060 vil antallet personer som er over 70 år dobles, fra rundt 625 000 i dag til over 1,3 millioner, viser SSBs befolkningsframskrivinger.
For å håndtere den kommende eldrebølgen er vi helt avhengig av at flere eldre blir boende hjemme lenger. Men de færreste norske hjem er laget slik at man kan bli boende når helsa svikter.
Ifølge en rapport fra 2011, utarbeidet av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og SINTEF, er bare sju prosent av den norske boligmassen tilrettelagt for alle.

Enkle tiltak

Utbedring av eksisterende boliger slik at flere kan bo hjemme lenger, blir derfor essensielt fremover. Ofte handler det bare om begrensede tiltak.
– Det første behovet som melder seg er gjerne en tilpasning av badet, sier rørlegger og prosjektleder Ken Røsholt i rørleggerfirmaet VB Funksjonell VVS.
Med alderen blir mange dårligere til beins og får dårligere følelse i hendene, og dermed nedsatt gripeevne.
– Mange ønsker et toalett som kan heves og senkes, siden de har problemer med å bøye seg ned. I tillegg tilpasser vi dusjen med flere håndtak å holde seg i, og dusjbatteri med større hendel som er enklere å gripe, sier Røsholt.
Andre tiltak de ofte gjør er å senke terskelen inn til baderommet, slik at det blir lettere å komme over med rullator eller rullestol.
– Det fins også sklisikkert gulvbelegg og sklisikre fliser, og spesialtilpassede dusjvegger der man kan åpne øverste del, slik at den som dusjer kan få hjelp fra utsiden, sier Røsholt.
Han forklarer at det har skjedd mye på utviklingen av sanitærutstyr tilpasset personer med funksjonsnedsettelse de siste 10-15 årene.
– Tidligere hadde slikt utstyr et sterkt institusjonspreg. Slik er det ikke lenger. Både design og brukervennlighet har blitt mye bedre, sier Røsholt.

Renover for fremtiden

Selv om det har blitt enklere å tilpasse boligen for alderdommen, er det fortsatt få som gjør det.
I en undersøkelse av eldres boligsituasjon som Velferdsforskningsinstituttet NOVA publiserte i 2017, ble folk bedt om å vurdere om boligen deres var tilpasset personer med bevegelsesvansker.
– Blant de i aldersgruppen 50 til 71 år, svarte over halvparten at boligen er «dårlig» eller «svært dårlig» tilpasset en slik situasjon, sier NOVA-forsker Lars Gulbrandsen.
Han forklarer at det er overraskende liten vilje til å gjøre tiltak som kan endre på dette.
– Flertallet i denne aldersgruppen svarte at det ikke var aktuelt å gjennomføre tiltak som å fjerne terskler, sette opp ekstra gelender i trapp, eller gjøre tilpasninger på kjøkken og bad, sier Gulbrandsen.
Noe av årsaken kan være at en større andel eldre enn før kjøper seg ny bolig når de kommer i pensjonsalderen.
– For 50 år siden ble folk stort sett boende i eneboligen sin livet ut, men slik er det ikke lenger. Eldre mennesker har blitt mer villige til å flytte på seg. Bare fra 2012 til 2015 ble den andelen som boligkjøpere over 60 år utgjorde av alle kjøpere fordoblet, sier NOVA-forskeren.
Men alle over 60 år kan ikke flytte fra sin gamle bolig til en splitter ny leilighet. Tilrettelegging av eksisterende boligmasse blir derfor bare viktigere i årene som kommer.
– Skal du renovere badet eller resten av huset, så tenk fremover. Senk tersklene, sett inn bredere dører, og få rørleggeren til å legge avløp og rør slik at du enkelt kan tilpasse utstyr til endrede behov senere, oppfordrer rørlegger Ken Røsholt.
Kilder: SSB, NIBR, NOVA

(Newswire)

Om VB
VB er en landsdekkende rørleggerkjede for både privat- og proffmarkedet. Med sine 200 rørleggerbedrifter og 1650 kunnskapsrike fagfolk leverer VB vann, varme og energi til hele Norge.
WordPress Ads