Enova justerer støttetilbudet til boligeiere

SKRUR PÅ BOLIGSTØTTEN: Fra 1.april er det ikke lenger mulig å få støtte fra Enova for å installere luft-vann-varmepumper og avtrekksvarmepumper.

Kraftig vekst i varmepumpemarkedet gjør at Enova avvikler støtten til enkelte varmepumpeteknologier fra april 2020. Samtidig justeres støttesatsene til flere andre tiltak som viser en positiv markedsutvikling.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. Nå tilsier markedsutviklingen at vi kan avvikle den økonomiske støtten til enkelte teknologier og justere støttesatsene for andre tiltak, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.
Fra 1. april 2020 foretar Enova følgende justeringer i støttetilbudet:

  • Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
  • Støtten til solceller reduseres med 2500,-
  • Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Varmepumpemarked i vekst

Enova har lenge varslet at støtten til å fase ut oljekjel og parafinkamin avsluttes når det blir forbudt å fyre med fossil olje 1. januar neste år. Nå varsler statsforetaket at også støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles – med virkning fra 1. april.
– Godt hjulpet av oljefyringsforbudet og støtteordningene våre har varmepumpemarkedet vokst kraftig de siste årene. Det har aldri blitt solgt så mange varmepumper som nå, sier Fottland.
I 2018 vokste salget av varmepumper med hele 27 prosent. Tall for 2. kvartal 2019 viser en fortsatt sterk vekst.
– Nå forventer vi å se resultater av markedsveksten i form av økt konkurranse og reduserte priser som kommer forbrukerne til gode. Derfor mener vi at tiden har kommet for å avvikle støtten til disse to varmepumpetypene, sier Fottland.
Fram til 1. april 2020 kan en få inntil 5 000 kroner i støtte både for å installere en luft-vann-varmepumpe og en avtrekksvarmepumpe.

God markedsutvikling

Markedsutviklingen innen balansert ventilasjon og solceller er også god, men Enovas vurdering er at dette er tiltak som fremdeles har behov for noe støtte. Statsforetaket nøyer seg derfor med å senke støttesatsene for disse teknologiene. Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15 000 kroner til 10 000 kroner. For solceller endres den faste støttesatsen fra 10 000 kroner til 7 500 kroner, mens støttesatsen på 1 250 kroner som gis i tillegg for hver kilowatt installert effekt opp til 15 KW opprettholdes.
– Veksten i solcellemarkedet har vært formidabel de siste årene, og hittil i år har vi støttet flere anlegg enn vi gjorde i hele 2018. Utviklingen fører til reduserte priser og økt lønnsomhet. Derfor er det riktig å nedjustere støtten noe, sier Fottland.
Den faste støttesatsen til solfangere endres på sin side fra 10 000 kroner til 5 000 kroner som en tilpasning til og følge av at støtten til alternative varmesentraler som luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles. I tillegg til grunnsatsen på 5 000 kroner gis det 200 kroner i støtte per kvadratmeter av anlegget opp til 25 kvadratmeter.

Mot nytt rekordår

Enova har så langt i år utbetalt 265 millioner kroner i støtte til boligeiere som har gjennomført energitiltak. Det er over 100 millioner kroner mer enn ved samme tid i 2018, som endte som et rekordår med 275 millioner kroner utbetalt i støtte.
– Oljeforbudet har utvilsomt hjulpet, men vi ser at det er et større og større fokus på energi og klima også blant boligeierne. Da må vi sørge for at vi bruker pengene våre der de trengs. For eksempel ønsker vi å stimulere flere til å gjøre en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de likevel skal rehabilitere boligene sine. Vi vil også komme med nye tiltak.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.
Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.
WordPress Ads