Råd ved finansiering av bolig i utlandet

Trenger du finansiering ved boligkjøp i Frankrike, Spania eller Portugal, er det viktig å ta kontakt med banken tidlig for å sikre at alt er i orden før du kjøper. Et finansieringsbevis kan hjelpe deg til å bestemme hva du vil ha råd til samt være med på å redusere tid fra drøm til ferdig kjøp.

 

Foto: Bjørnar Øvrebø
Tekst Gunn Iren Kleppe

 

Kjøper du bolig i utlandet bør du være litt mer på vakt og litt mer kritisk enn du ville vært hjemme.
– Vær tidlig ute og snakk med noen som kan lede deg i riktig retning, så du ikke gjør noe som du angrer på siden, anbefaler Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg.
Gjennom jobben ser han forskjellige forhold man bør avklare før man kjøper bolig utenlands. En ting er prisen. Det er ikke alltid prisen på prospektet er riktig i forhold til markedet. Derfor er det viktig å gjøre en god vurdering av eiendomsmarkedet, slik at du vet at du betaler riktig pris. I de fleste tilfeller er det rom for å forhandle på prisen.
Det hender også at noen signerer kontrakt og betaler depositum, og så viser det seg at noe ved eiendommen ikke er riktig registrert – eller at totalsummen blir høyere enn de har råd til. Da risikerer de å tape depositumet om dette ikke er gjort på riktig måte.
– Du bør aldri betale noe før du er helt sikker, understreker han, selv ikke om du føler deg presset til å sikre deg eiendommen.
Da er det godt å kunne snakke med noen som kjenner prosessen, som er objektiv og har interesse av at alt er i orden.
– Vi merker at kunder som ringer oss og spør på engelsk, blir veldig glade når de kan snakke sitt eget morsmål. Det forenkler kommunikasjon og forståelse, forteller Øvreeide.

Om låneprosessen

DNB Luxembourg tilbyr boliglån ved kjøp av bolig i Frankrike, Spania og Portugal. Produktet gjelder alle nordmenn enten man er kunde i DNB eller ikke. Banken finansierer opp til 70 % det laveste beløpet av enten takst eller kjøpesum, og sikkerheten for lånet er boligen du kjøper utenfor Norge.
Ifølge Øvreeide er lånesøknaden enkel og forståelig og låneproduktet lettfattelig og transparent, uten skjulte avgifter og overraskelser. Det er likt det man er kjent med hjemmefra, og banken gjør da også lignende vurderinger som ved lån til bolig eller hytte i Norge.
– Vi er kanskje litt strengere i vår vurdering. Det er ikke gratis å eie eiendom i utlandet. Det er ikke smart å strekke seg for langt, sier han.
Hver søknad vurderes individuelt og løpetiden vurderes ut fra kundens alder og økonomiske situasjon. Betjeningsevnen veier alltid tyngst. Låntaker skal også kunne tåle en renteoppgang på 5 prosent.
Banken tar ikke hensyn til eventuelle leieinntekter på eiendommen. Som låntaker skal du kunne ivareta dine økonomiske forpliktelser uansett. Det er også viktig at du sjekker ut at boligen kan leies ut – det kan være områder som har restriksjoner.
Behandlingstiden ligger normalt på to-tre uker etter at man har levert søknaden med all tilhørende dokumentasjon. For å minimere valutarisikoen, anbefaler Øvreeide at du tar lån i samme valuta som eiendommen kjøpes i, altså i Euro i disse landene.

Finansieringsbevis kan korte tiden

Boligkjøpsprosessen fungerer for det meste likedan i Frankrike, Spania og Portugal, men ikke helt som hjemme. Prosessen er manuell og tar lengre tid.
– Det er kommet noen endringer i lovverket som gjør at kundene får en «cooling off» periode etter at de har fått tilbud, forteller Øvreeide om boligkjøpsprosessen i Spania.
Dette er ment som en forbrukerbeskyttelse. Kunden må ha akseptert tilbudet minimum 10 dager før de signerer hos Notar og må kunne svare på en del spørsmål for å bekrefte at de har forstått tilbudet. Frankrike har hatt slike regler lenge.
Du må også huske å ta hensyn til omkostninger for kjøpet, her kan du normalt regne med 10 – 12 prosent utover kjøpesummen.
– Alle må ta en grundig vurdering, så de vet hvilket nivå de kan kjøpe på, anbefaler han.
– Med et finansieringsbevis vet de hva de kan gjøre.
– Vi tilbyr mye finansieringsbevis. Vi ser at det forenkler både jobben for eiendomsmegler og kunde når man vet hva man har råd til å kjøpe. Man vet rammene. Og eiendomsmegler slipper å bruke tid på å vise eiendom til kunder som de ikke har råd til å kjøpe. Har man finansieringsbevis på forhånd, så forenkler det prosessen, avslutter Øvreeide.

 

Knut Øvreeide

 

 

 

 

WordPress Ads