Borettslagsstyrer: Mange er uvitende om sitt ansvar

Det er mange styremedlemmer i borettslag som ikke er klar over hvilket ansvar som påhviler dem. Når de oppdager hvilket ansvar de har også for elsikkerhet, er derfor en oppvekker for mange. Vi opplever ofte at styremedlemmer blir forbauset over hva de har sagt ja til.

Foto : Smart Elektro AS
Tekst Jørn Wad

Daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro AS forteller at det er mange som blir forferdet over det de opplever som et helt annet ansvar enn de trodde da de lot seg velge inn i styrene. Likevel er dette en trend som er i ferd med å snu, beroliger han, og forteller at mange styremedlemmer i sameier og borettslag i de senere årene har blitt mer opplyst om hvilket ansvar de har for blant annet internkontroll i borettslaget. Selskapet han leder, opererer i Oslo og Akershus, og er blant annet foretakssertifisert i kontroll NEK 405, som er det forsikringsselskapene krever. De får ofte nye kunder i forbindelse med at de blir tilkalt ved feil, men de holder også en del kundeseminarer.

Vedlikeholdsplaner

-Betyr dette at dere får en stri tørn med å overbevise styrene om at noe må gjøres på Internkontroll-fronten?
-Nei, i grunnen ikke. Når folk virkelig blir klar over det ansvaret som hvert enkelt styremedlem har for disse tingene, så innser jo de fleste at det er om å gjøre å få på plass for eksempel en vedlikeholdsplan så raskt som overhode mulig. Utfordringen kan jo gjerne være at forfatningen til enkelte leiligheter eller oppganger kan være heller skral, eller at el-opplegget er for dårlig til at det kan passere en kontroll. Men da kan vi hjelpe folk med både å få på plass en skikkelig vedlikeholdsplan og rent konkrete tiltak. For ofte er det en kontroll av det elektriske anlegget som fører til at vi kommer på banen. Er det et større borettslag, tar vi kanskje på oppdrag stikkprøver i 6-8 leiligheter, og kan dermed danne oss et bilde av hvordan tilstanden er. Om vi da treffer på mange MÅ-tiltak, så er det klart at alarmlampene begynner å blinke. Når vi så forelegger våre rapporter for styrene, ender det ganske ofte at det blir både kurs, vedlikeholdsplaner og konkrete tiltak for å forbedre tilstanden i borettslaget. Det kan være snakk om noen enkeltstående leiligheter, alle leilighetene, eller kanskje også fellesanlegget i borettslaget. Variasjonene er store.

Aldersforskjell

Hvorfor varierer dette så mye?
-Det er ganske enkelt å svare på, for det kommer nesten alltid an på hvor gamle borettslagene er, og selvsagt også hvor godt vedlikeholdt de er. Og selv om vi opplever en positiv trend, og at styrene avgjort tar våre innspill på alvor, er det fortsatt overraskende hvor mange som tar alt for lett på dette med vedlikeholdsplaner.
-Hvordan kommer dere inn i bildet med kontroller?
-Det kan skje på flere måter, men ofte fordi det har vært en brann i borettslaget, som har utløst at folk enten har blitt pålagt kontroller av forsikringsselskapet, eller selv tar initiativet til å finne ut om det kan være flere leiligheter i borettslaget som er i faresonen. Og har det først vært en brann, ser vi jo ofte at det kan være flere leiligheter som er i faresonen.
-Hvorfor begynte dere med kundeseminarer?
-Vi oppdaget hvor mange som faktisk ikke kjente til det store ansvaret man har når man sitter i styret i et borettslag, og gjorde noe undersøkelser. Det viste seg at mange ville kunne ønske seg å sette seg bedre inn i ansvaret, og når de finner ut av det, virker dette ofte som en inspirasjon til å sett i gang med forbedringsarbeider og vedlikeholdsplaner, slår han fast.

Ufaglært

-Hva er grunnen til at tilstanden til så mange leiligheter er dårlig? Er det bare alderen som tynger?
-Neida, det er jo ikke det. Saken er at den aller viktigste gjengangeren vi ser i slike saker, er at det har vært brukt ufaglært arbeidskraft. Folk som overhode ikke har noen bakgrunn for å gjøre eller vedlikeholde installasjonen, og da bør det jo være innlysende for folk at arbeidet blir deretter. Når vi så kan påvise hvor farlig slikt dårlig arbeidet kan være for dem som bor i leilighetene, er det mange som vil utbedre anlegget med en gang. Våre kontroller har kanskje også avslørt en del «MÅ»-pålegg om endring, så da har de også lite valg. Men når folk først blir gjort oppmerksom på dette, synes jeg jo at de er flinke til å oppføre seg seriøst, og gjøre noe med det som blir avdekket, sier Bergli.

 

Thor Bergli. Daglig leder i Smart Energi AS. Foto : Smart Energi AS

 

WordPress Ads