Bolig i utlandet? Her er kredittsjefens råd

Vi spurte DNB Luxembourgs kredittsjef hvilke råd han har til boligkjøpere og eiere av eiendom i utlandet i lys av den nye situasjonen under koronakrisen.

Foto: iStockphoto
Tekst Gunn Iren Kleppe

Også når det gjelder feriebolig i utlandet har koronakrisen forårsaket mye uforutsigbarhet.
– Vi har opplevd at mange av våre kunder i den senere tid har opplevd utfordringer knyttet til sin privatøkonomiske situasjon. Vi har i det siste behandlet mange henvendelser knyttet til denne type utfordringer, forteller Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg, som formidler lån til boligkjøp i Spania, Portugal og Frankrike.
– Vi er villig til å vurdere avdragsutsettelser i en periode for de som trenger dette, opplyser han.
– Det er greit å ha en samarbeidspartner som snakker samme språk og forstår utfordringen du er oppe i, slår han fast.
Mange som tidligere har leid ut sin ferieeiendom i utlandet har nå bortfall av leieinntekter, spesielt de som baserer seg på kortsiktige leiekontrakter.
– DNB Luxembourg tar ikke høyde for leieinntekter på de utenlandske boligene i sine vurderinger, da det er ønskelig at man skal kunne klare sine forpliktelser selv om disse inntektene skulle falle bort. Vi har allikevel forståelse for at manglende leieinntekter påvirker våre kunders økonomiske situasjon.
Ved kjøp av feriebolig anbefaler Øvreeide at man heller ser leieinntekter som et positivt ekstra bidrag.
– Det som er viktig uansett hvilke investeringer man skal gjøre er å ha en god buffer i privatøkonomien. Den situasjonen man er oppe i nå er jo ekstrem, men den viser viktigheten av et økonomisk sikkerhetsnett. Man skal ikke tømme kassen helt når man investerer i fritidsbolig. Vi er opptatt av at våre kunder tar høyde for å kunne takle uforutsette hendelser.
Han understreker viktigheten av å låne i den valutaen du kjøper i, for å redusere risikoen knyttet til valutakursenes bevegelser.
DNB Luxembourg tilbyr sine kunder lån som kan endres fra Euro til, for eksempel, norske kroner i løpet av lånets løpetid.
– For dem som allerede eier eiendom—som for eksempel har tatt opp lån i norske kroner—kan det nå være et gunstig tidspunkt å konvertere til lån i Euro. Om noen har lån i norske kroner eller en gjeldfri eiendom i Spania, Frankrike eller Portugal, kan de kontakte oss for å vurdere finansiering av eiendommen, sier Øvreeide.
– Det er mange som har kjøpt seg en leilighet eller bolig som er under bygging. Disse vil ferdigstilles og skal overtas av kjøper i tiden fremover. Om man ikke hadde planlagt finansiering i Euro men tenkt å veksle fra norske kroner, kan totalkostnaden i norske kroner ha økt relativt mye fra kontraktsinngåelse. Det kan derfor være fornuftig å ta en prat med banken før overtagelse for å vurdere alternative finansieringsløsninger.

Begynner å løsne?

– Vi vet jo ennå ikke hvordan prisutviklingen vil bli påvirket, sier Øvreeide om situasjonen.
Så langt ser han ikke noe som tilsier at eiendomsmarkedet vil oppleve et dramatisk fall. Men dersom det blir et fall i boligprisene, kan det være et gunstig tidspunkt for å gjøre et godt kjøp. Hvor stort og langvarig et eventuelt fall vil bli, avhenger selvfølgelig av flytrafikk, turisme, og i hvilken grad grensene åpnes og hvordan vårt handlingsmønster endres.
– Nå ser det jo heldigvis ut til at situasjonen forbedrer seg og at samfunnet sakte men sikkert er på vei til å normalisere seg, påpeker han.
Imidlertid er det lite som er forutsigbart for tiden, og ingen vet hva den nye normalen vil bli. Øvreeide minner om at usikkerhet åpner både for å gjøre smarte og mindre smarte manøvrer. Derfor gjelder det å tenke grundig gjennom hva man skal gjøre.
På spørsmål om det å trekke seg fra kjøpskontrakter nå kan være en idé, tror han ikke at det vil være så lurt og at man kan risikere å ende opp med relativt store kostnader knyttet til dette.
– For dem som er kunder hos oss så gjør vi det vi kan for å avhjelpe situasjonen, forsikrer han, og minner om at DNB Luxembourgs kontor er åpent og i full drift, selv om de fleste jobber hjemmefra.
– Ingen kan si noe med sikkerhet nå, understreker Øvreeide, ta en prat med Banken om du er usikker eller har spørsmål angående finansiering av eiendom i Frankrike, Spania eller Portugal.

Knut Øvreeide kredittsjef DNB Luxembourg. Foto – DNB
WordPress Ads