Prisene i boligmarkedet vil svinge

-Jeg tror vi vil se en sterk svingning i boligprisene framover. Årsaken er at prisene alltid til en viss grad er avhengig av hvor mange boliger som bygges, og våre medlemsbedrifter fikk i en periode 200 kanselleringer i uka. Det betyr at det må komme tiltak fra myndighetene om prisene skal svinge minst mulig.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
Foto: Johnny Syversen.
Tekst Jørn Wad

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger, er en mann som sjelden griper til de store ordene. Han har vært med i opp- og nedturer før pleier han å si, og referer nøkternt de svingningene som måtte komme. Uten de helt store faktene. Når Corona-viruset setter premisser for det aller meste som skjer, er han imidlertid svært alvorlig. Han innrømmer at han er bekymret.

Leiligheter

-En av virkningene av den plutselige oppbremsingen i økonomien, er at leiligheter – som det jo helt klart bygges mest av i en normalsituasjon – er dem som blir bremset sterkest opp. Det spesielle med slike prosjekter, er at de til en stor grad må selges på forhånd – før man får finansiert byggeprosjektet. Minst 50% av leilighetene må være solgt før man kan sette i gang, og ofte helt opp til 70%. Og når det bygges færre boliger, går prisene opp. Til dels mye, om mangelen blir så stor som vi har sett ved flere anledninger.
-Men mange sitter nå på gjerdet fordi de venter på at folk som har dårlig råd, kanskje må selge, og at de da kan gjøre fordelaktige kjøp?
-Det er lett å tenke slik, og til en viss grad kan det nok også stemme, for når tidene blir vanskelige, er det ikke bare nybygging som sliter, men også dem som har høye lån. Bankene lukker seg mer og mer i slike tilfeller, og kan fort finne på å stille strengere krav til finansiering. I denne situasjonen skal man være klar over at det ble bygget lite boliger i 2018 og 2019, med påfølgende prisstigning. Når vi nå får en ny periode med alt for lav boligbygging, vil prisene stige enda mer. Men usikkerheten ligger så klart i hvor lang Coronaviruset vil prege norsk økonomi, for uten tiltak fra offentlige myndigheter, kan man også se for seg at boligmarkedet blir vanskelig – og det vil være svært skadelig.

Utfordringer

-Du nevner tiltak fra offentlige myndigheter, men der har jo ministeren sagt at det neppe er aktuelt å komme med tiltak nå som ikke får virkning på et par år?
-Vi er i kontinuerlig kontakt med myndighetene, og håper å overbevise dem om at det er viktig å komme med tiltakene nå. Byggebransjen fungerer annerledes enn mange andre bransjer, og vi vil forsøke å informere godt om dette, slik at myndighetene får et best mulig beslutningsgrunnlag, understreker Jæger.
-Vil eventuelle tiltak bidra til mer stabile boligpriser tror du?
-Ja, det vil uten tvil bidra. Men boligprisene påvirkes jo av mange forhold, så det er et sammensatt bilde. Likevel mener jeg at dersom vi får tiltak som sikrer en stabil boligproduksjon, vil dette ikke bare bidra til en stabil boligpris, men man får jo også synergier i forbindelse med sysselsetting og slike ting. Det vil være utelukkende positivt, tror vi.

Reguleringer

-Etter en nedgang i prisene i 2013-2014 kom jo prisene nær sagt ut av kontroll i 2017, og det var da også bakgrunnen for den såkalte Boliglånsforskriften. Dette virket etter hensikten, og bremset prisutviklingen. Så det er ingen tvil om at man har verktøy for å styre utviklingen, og jeg tror det er på tide å ta dem i bruk. Alternativet et store svingninger i boligprisene, og det er jo ikke sunt for noen. Faktisk tror jeg det vil kunne komme en del svingninger uansett. Så det er snakk om å begrense utslagene, sier han ettertenksomt. Dersom utviklingen fortsetter slik pilene er nå, ser han for seg kun 13.000 igangsatte prosjekter neste år, i verste fall kan dette falle til 10.000 enheter dersom situasjonen forverres ytterligere.
-Og som du var inne på, er det viktig å holde samfunnet i gang?
-Ja, den nedstengningen vi har hatt, vil komme til å virke sterkt om man ikke foretar endringer, og følger opp med gode tiltak. Jeg har jo stor tro på at det vil skje, og hittil har vi ikke hatt alt for store virkninger i vår bransje. Faktisk er det bare 3% som er syke, så vi har flere som passer barn – altså er i omsorgspermisjon, for det er 4%. Og så kommer 8% som er permittert. Men jeg forutsetter at det er et overordnet mål for myndighetene at vi både har stabile boligpriser og så høy sysselsetting som mulig. Så får vi heller leve med en viss prisstigning, for dette er tross alt en situasjon ingen av oss har vært i før, så vi må nok ha en viss læreperiode, sier Jæger.

WordPress Ads