Tryggere boligkjøp i Frankrike med ny forsikring

FranskBolig lanserer nå en boligkjøperforsikring som gjør et fransk boligkjøp tryggere.

Foto: iStockphoto
Tekst Gunn Iren Kleppe

Kjøper du bolig i Norge, har du fem års frist til å klage på feil og mangler. Kjøper du bolig i Frankrike, er reklamasjonsfristen tre år.
– I de fleste tilfeller oppstår grunn til å klage i løpet av det første året, forteller Frédéric Massé, jurist og seniorrådgiver i FranskBolig.
Ifølge fransk lov bør man fremsette en klage så fort man finner et problem. Jo lenger du venter, desto vanskeligere er det å få medhold i at du ikke skjønte noe var feil tidligere.
– I Frankrike har selger opplysningsplikt og kjøper undersøkelsesplikt. Om disse pliktene er oppfylt, skulle det ikke være noe grunn for tvist etterpå, fortsetter han.
Likevel kan det skje misforståelser, at noe uteglemmes eller at «selger trodde at megler hadde informert kjøper». Ved at kjøper får overlevert en stor mengde vedlegg til kjøpskontraktene, mener megler at opplysningsplikten er overholdt.
– Problemet er at man sliter med å tolke innholdet i dokumentene, om kjøper ikke får en god rådgiver. Det er stor fare for at det blir en klage i etterkant, påpeker Massé.

Lanserer boligkjøperforsikring

I Frankrike finnes det ikke boligkjøperforsikring slik vi kjenner til. Uten slik forsikring må du betale for advokater, jurister, eksperter og formaliteter uten å vite utfallet. Det er dyrt og komplisert, det tar tid og det skjer på et fremmed språk i en kultur man ikke er fullstendig kjent med.
– Det er en tung prosess, slår juristen fast.
Mange gir opp og tar selv kostnadene med å rette opp feil og mangler. Ofte orker ikke franskmenn å gå til sak heller, ifølge Massé.
Det siste året har FranskBolig jobbet med å utvikle en boligkjøperforsikring i samarbeid med to store franske forsikringsselskaper og en kjent forsikringsmegler. Produktet er spesifikt for FranskBolig og deres kunder. Forsikringen er utviklet basert på FranskBoligs snart 15 års erfaring som boligjeger og -rådgiver og er skreddersydd kundenes forventninger.
En stor fordel er at man står fritt til å utnevne egen advokat. Den nye boligkjøpsforsikringen er et nytt produkt som lanseres offisielt i Norge og Sverige fra 1. juni.
Forsikringen inkluderer også rettshjelp innenfor en rekke forhold knyttet til eiendom, blant annet en håndverkerforsikring. Vinner du saken, dekkes kostnadene med utbedring. En mer generell forsikring som dekker naboforhold og det offentlige, er også inkludert. Forsikringen dekker også boligselgerforsikring i seks måneder.
– Det kan være mange årsaker til at man vil selge, påpeker Massé.
Enkelte kan ha kjøpt til en bedre kronekurs og får nå høyere utgifter på eiendommen. Andre får ikke anledning å reise dit, eller så ofte de hadde tenkt. Og noen finner ut at det er mer jobb med eiendommen enn det de trodde.
Med den nye forsikringen betaler du en årlig forsikringspremie. Etter tre år er ikke boligkjøperforsikringen lenger nødvendig. Du kan imidlertid fortsette med de andre delene til en rimelig premie.

Garanti under forberedelse

FranskBolig jobber også med å kunne tilby en garanti mot skjulte feil og mangler. Boligkjøperforsikringen dekker rettshjelp på mange flere områder enn bare skjulte feil og mangler, men det kan ta veldig lang tid før man får erstatningspengene, om man vinner frem. Med en garanti mot skjulte feil og mangler vil du få oppgjøret i løpet av 90 dager. De to forsikringsproduktene utfyller derfor hverandre.

Dagens boligmarked i Frankrike

Selv under koronakrisen forsikrer Massé at FranskBolig kan hjelpe med å finne bolig i Frankrike nå dersom noen ønsker det. Megleravdelingen i Frankrike er nemlig i full drift og operasjonell.
Med den nye situasjonen venter Massé en jevn prisnedgang i løpet av et år eller to på mindre populære steder. I populære områder tror han boligprisene vil holde seg ganske godt.
– Det som styrker min tro—og det er begrunnet—på at prisene ikke kommer til å gå ned der, er at vi får overraskende mange henvendelser, og ser at det er boligmangel flere steder, avslutter han.

Frédéric Massé FranskBolig Foto – FranskBolig
WordPress Ads