Borettslag og sameier omfavner digitale møter

Regjeringen har foreslått å midlertidig åpne for at borettslag og sameier kan gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter digitalt, som følge av covid-19. Nå er i tillegg et nytt høringsbrev utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, med forslag om en forlengelse av muligheten. En digital løsning blir tatt godt imot blant mange av Usbl’s kunder, og nå håper både kundene og boligbyggelaget på at ordningen også blir permanent.

Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl, forteller at mange av deres kunder stiller seg positive til å gjennomføre årets møter digitalt, og håper at regjeringen snarest åpner opp for dette.

Forskriften vil dersom den vedtas åpne for at borettslag og sameier kan gjennomføre årets generalforsamlinger eller årsmøter digitalt. Et nytt høringsbrev er nå i tillegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om forlengelse av koronaloven, noe som vil føre til en tilsvarende forlengelse av den midlertidige forskriften om digitale møter.

Mange av Usbl’s kunder har reagert positivt på muligheten til å avholde årets møter uten fysisk oppmøte, og mener at dette på sikt også kan føre til økt deltakelse. Boligbyggelaget Usbl støtter derfor forslagene, og oppfordrer regjeringen til snarest å igangsette et lovarbeid for at løsningen blir permanent.

Vil hjelpe mange

Forslaget vil hjelpe mange borettslag og sameier til å avholde sine møter som ellers i praksis ut fra dagens restriksjoner ikke ville latt seg gjennomføre. Usbl forventer at forskriften vedtas, og utvikler nå digitale løsninger slik at både styrets ansvar og boligeiernes behov blir godt ivaretatt selv om det ikke blir fysisk oppmøte. Det er også positivt at det åpnes for elektronisk behandling av saker, i kombinasjon med andre egnede måter. Dette gir styrene et spillerom til å vurdere sine beboeres ulike behov.

Håper på permanent løsning

Et av boligselskapene som Usbl forvalter er Eierseksjonssameiet Parkodden på Strømmen, som består av 166 selveierleiligheter. Her er styret allerede i gang med å forberede gjennomføring av årets møte digitalt.

– Usbl bidrar gjennom digitale løsninger, til å redusere usikkerheten av om vi i det hele tatt får gjennomført årsmøtet, og dette er til stor hjelp for oss. Selv håper jeg at det kommer noe godt ut av denne krevende situasjonen vi befinner oss i, og at vi får en modernisering av lovverket knyttet til digitalisering generelt og styrearbeidet spesielt – slik at vi også for kommende år vil kunne gjennomføre digitale årsmøter, sier styreleder i Eierseksjonssameiet Parkodden, Tor Fjellstad.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i første omgang bare myndighet til å gi en forskrift med virkning til 27. april 2020. Selv om myndighetene skulle lempe på restriksjonene i slutten av april, vil mange sameier og borettslag fremdeles ønske å gjennomføre sine møter uten fysisk oppmøte.

Vi håper virkelig at forskriften vedtas og deretter videreføres etter 27. april. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at dette er ønskelig. Dette må avklares så raskt som mulig, slik at våre kunder får anledning til å forberede gjennomføring av møtene på en trygg og forsvarlig måte. Vi håper med det at erfaringen fra digital gjennomføring blir så vellykket, at de ulike bolig lovene blir endret permanent, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. 

WordPress Ads