Regjeringen foreslår å gjøre det enklere for forbrukere å bygge tilbygg

Regjeringen la i sommer frem et forslag om å unnta flere typer byggeprosjekter fra kravet om søknadsplikt, inkludert tilbygg som oppfyller visse kriterier. Går forslaget gjennom vil det bli enklere og rimeligere for forbrukere å utvide boligen med et nytt tilbygg.

Tekst Redaksjonen

Regjeringen foreslår at dagens unntaksbestemmelsene for når det er søknadspliktig å sette opp et tilbygg skal utvides. Med dagens regelverk kan tilbygg på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten at man må søke kommunen, men kun dersom tilbygget skal brukes til bod eller lignende. Forslaget fra regjeringen er å utvide unntaksbestemmelsen til å gjelde areal som skal brukes til varig opphold. Det betyr at også forbrukere som ønsker å bygge et nytt soverom, utvide stuen eller forlenge kjøkkenet vil kunne gjøre dette, uten å sende inn en byggesøknad.

For at man skal kunne benytte seg av unntaket fra søknadsplikt er det en forutsetning at tilbygget er i samsvar med gjeldende regler, blant annet arealplaner. Er man i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med plan- og bygningsetaten i kommunen der tiltaket skal gjennomføres i. For mer informasjon om hvilke regler som gjelder i dag, se hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet eller Boligsmart.no sin guide til å bygge tilbygg.

Forslaget er en oppfølging av Granavolden-plattformen hvor en av målsetningene er å forenkle krav til saksbehandling. – Dette er små, men likevel viktige endringer som fører til mindre byråkrati og regulering. Endringene vil gi folk større frihet til å gjøre tiltak på egen eiendom, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

WordPress Ads