Viktigheten av å velge rett entreprenør

 

Foto: iStockphoto

Å pusse opp hjemme er for noen en givende fritidssyssel, mens det for andre kun er forbundet med nødvendig vedlikehold. Felles for bygg- og oppussingsprosjekter er at det ofte er en kostbar affære, spesielt dersom arbeidet ikke utføres forskriftsmessig og det oppstår reklamasjoner. I 2018 mottok Forbrukerrådet i overkant av 60 000 henvendelser fra forbrukere i Norge, hvorav klager på håndverkere var den tredje vanligste årsaken.

Tekst Redaksjonen

Så hva er det som avgjør om prosjektet får en lykkelig slutt eller ikke? Vi har snakket med daglig leder i Byggstart.no, Andreas Jebsen, som er tydelig i sitt svar: – Velger du et godt kvalifisert firma med gode referanser, øker sannsynlighet betraktelig for at prosjektet gjennomføres forskriftsmessig og til avtalt tid. Her deler Andreas noen råd om hvordan man kvalitets sikrer et håndverkerfirma, og hvilke kontrollspørsmål man bør stille før man skriver kontrakt.

Uvurderlige referanser
En solid attest er ofte et godt utgangspunkt når man skal velge håndverker. Har det aktuelle firmaet gjort godt arbeid hos andre på tilsvarende prosjekter, er sjansen stor for de vil gjøre det samme hos deg. Husk dog at oppdragene må være sammenlignbare – at naboen er fornøyd med firmaet som pusset opp badet, betyr ikke at de er godt kvalifisert til å legge nytt tak.

I Byggstart jobber Andreas og kollegene med å identifisere de entreprenørene som leverer godt håndverk over tid, samtidig som de kartlegger hvilke type prosjekter de ulike firmaene har erfaring med. Ved å kombinere data om blant annet reklamasjoner, kundetilfredshet og priser for ulike prosjekttyper, er det mulig å matche forbrukere med godt kvalifiserte entreprenører, uten at kunden selv må gjøre en omfattende kartlegging og referansesjekk.

Undersøk garantier
Etter lov om håndverkstjenester er det fem års reklamasjonsrett på arbeid som håndverkere utfører. Det er gunstig hvis håndverkeren i tillegg kan stille garantier, siden det er lavere beviskrav for å få dekket feil i henhold til garanti enn til loven. En garanti kan også utvide reklamasjonstiden. Sjekk hvilke garantier håndverkerne er villige til å stille. Spesielt på baderomsprosjekter har det blitt mer og mer vanlig at utførende stiller garantier, i følge byggesmart.no

Bruk Brønnøysundregisteret
Før du engasjerer et firma til oppdrag i Norge, bør du undersøke om du finner firmaet i Brønnøysundregistrene. Der finner du også nøkkelopplysninger om firmaet, for eksempel hvem som er daglig leder, hvor lenge firmaet har eksistert og om de har oppfylt plikten til å sende inn årlige regnskaper. Unngå firmaer du ikke finner her eller som ikke har levert regnskapet. I Brønnøysundregisteret kan du sjekke firmaers regnskapstall for de siste årene. Om et firma har drevet lønnsomt over flere år er det et godt tegn. Men merk at firmaets økonomi kan endres raskt, og at en oppdatert kredittsjekk vil gi et enda bedre bilde av økonomien på et gitt tidspunkt enn fjorårets regnskap.

Sjekk kompetansen
For å gjøre det enklere og tryggere for forbrukere å velge håndverkertjenester er det etablert flere godkjennings- og merkeordninger. Disse regnes som en selvfølge blant seriøse aktører. På Kompetansesjekk.no kan du sjekke firmaer opp mot tre sentrale merkeordninger i ett og samme søk: Godkjente våtromsbedrifter har gjennomført kurset som holdes av Fagrådet for Våtrom. Sentral godkjenning viser at foretaket oppfyller kravene til Direktoratet for Byggkvalitet til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet, mens Mesterbrev viser at en eller flere ansatte har tatt mesterutdanning.

Spør om forsikring
En håndverker bør ha ansvarsforsikring som dekker skader som oppstår under arbeidet. Tegning av forsikring ligger som et vilkår i mange standardkontrakter, men av og til dekker ikke ansvarsforsikringen godt nok. Det kan derfor være lurt å be håndverkeren dokumentere at vedkommende er forsikret og at disse dekker alle potensielle skader.

Hva slags entreprise ønsker du?
Ved store prosjekter bør du tenke gjennom organiseringen. Mange velger en totalentreprenør. Totalentreprenøren står som ansvarlig for gjennomføringen og kvaliteten på hele prosjektet. Entreprenøren gjør mye av arbeidet selv, men henter også inn tjenester fra andre firmaer. 

Alternativet er å hente inn håndverkere enkeltvis, såkalt delt entreprise. Fordelen med totalentreprise er at du kan legge byggeledelsen og kvalitetssikringen i hendene på erfarne fagfolk.

Skriftlig kontrakt
Engasjer aldri en håndverker uten at dere begge har signert en avtale som lister opp alt arbeidet som skal gjøres, tidsfrister og hva de ulike elementene koster.På nettsidene til Standard Norge finnes standardkontrakter for håndverkertjenester. Disse kontraktene er utarbeidet av forbruker- og bransjeorganisasjoner og er et godt utgangspunkt. For oppføring av nye hus gjelder egne kontraktsstandarder.

WordPress Ads