Byggstart AS sikrer videre finansiering fra DNB gjennom vekstgarantiordningen til Innovasjon Norge

Foto: Byggstart AS

Innovasjon Norge lanserte Vektsgarantiordningen i 2017, og søknadsfristen for banker som ønsket å delta i ordningens fjerde runde var 31. januar i år. Allerede 25. mars hadde teamet i Byggstart AS et tilbud på lånefinansiering fra DNB på bordet.

Da vi i høst vurderte de ulike finansieringsordningene til Innovasjon Norge, var det vekstgarantiordningen som fremsto som det mest aktuelle alternativet, forteller daglig leder i Byggstart, Andreas Jebsen. 

Selskapet har god betjeningsevne men begrensede muligheter for å stille sikkerhet, en situasjon som mange gründere nok kjenner seg igjen i. Og det er akkurat dette vekstgarantiordningen tar sikte på å løse. 

I tillegg var det viktig for oss med en høy grad av fleksibilitet, både med tanke på hva midlene kan brukes til og at det ikke stilles krav om tilførsel av egenkapital, sier Jebsen.
Byggstart.no er en tjenesten som kobler privatpersoner med kvalitetssikrede entreprenører for bygg og renovering. Sentralt i verdiforslaget er en løpende og grundig kvalitetssikring av alle entreprenørene som er en del tjenesten, samt matching av byggeprosjekter og entreprenører. Typiske prosjekter er tilbygg, totalrenovering av leiligheter og eneboliger og oppføring av nye hus. Selskapet ble stiftet i 2016, omsatte i 2019 for ca 9 millioner og teller i dag 8 ansatte.

Frem til i dag har vi klart å finansiere vekst gjennom midler fra driften. Men nå går vi inn i en fase hvor vi skal ansette flere, videreutvikle produktet og markedsføre tjenesten, alt på en gang. Da var tiden inne for å banke på døren til Innovasjon Norge for å høre hvilke muligheter som fantes, sier Jebsen. 

Selskapet tok tidlig kontakt med Innovasjon Norge og DNB for å sette seg inn hvordan man går frem for å søke om finansiering, slik at de kunne forberede all nødvendig dokumentasjon. Det er de spesielt glade for nå, gitt usikkerheten som råder og mulighetene for at dette også vil kunne føre til et noe lavere aktivitetsnivå i bygg og anlegg i tiden som kommer.

De første ukene etter restriksjonene startet så vi en betydelig nedgang i antall henvendelser per dag, men de siste tre ukene er dette tatt seg veldig bra opp, og sist uke hadde vi all time high. Vi er derfor positive med tanke på fortsettelsen, men det er klart at en større makro-nedgang også vil kunne påvirke oss, sier Jebsen.

WordPress Ads