Boligmarked for førstegangskjøpere i 2020

Nyere statistikk viser en økning i antall førstegangskjøpere. På samme tid rapporteres det om en nedgang i andelen sekundærboliger. Politiske grep og den økonomiske konjunkturen er årsaken, mener administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Foto: iStockphoto

Tekst Redaksjonen

I 2019 så man en økning i andelen sekundærboliger. Årsaken til dette kan sees i sammenheng med at en rekke nybyggprosjekter som ble kjøpt som sekundærboliger i 2016-2017 ble ferdigstilt i 2019. I perioden 2018-2020 har kjøp av nye sekundærboliger falt, og de forventes å falle videre. 

I Oslo så man en klar økning i antall førstegangskjøpere i 2019. Årsaken til dette kan trolig sees i sammenheng med at boligmarkedet i Oslo synes mer stabilt enn på lenge. De senere årene har vi hatt et relativt urolig boligmarked, og særlig i Oslo har det vært store svingninger. Etter at prisene falt gjennom 2017 utviklet markedet seg positivt i første del av 2018. I 2019 økte boligprisene i landet med 2,5 prosent, sammenliknet med året før. Oslo hadde den høyeste prisveksten, på 3,9 prosent. Dersom den høye prisveksten fortsetter, vil det, alt annet likt, gjøre det mindre attraktiv å investere i nye sekundærboliger. I følger meglersmart.no vil det også kunne medføre at utleieboliger bygges med flere soverom for å øke inntjeningen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving mener trenden har grunn i politiske grep og den økonomiske konjunkturen. -Tilgang på kreditt og tilgang på boliger er balansert ut i perioden. Effekten av “byggeboomen” fra 2016 og innstrammingene i boliglånsforskriften fra 2017 er udiskutable, sa Geving i januar i år. 

Fremover ligger det altså an til en moderat boligprisvekst. Boliglånsforskriften kan være utfordrende for de med lav egenkapital og lave inntekter, og dagens hvor lenge regjeringen velger å videreføre unntaket i boliglånsforskriften vil også kunne ha betydning. På samme tid regulerer forskriften boligprisveksten. Høyere egenkapitalkrav for sekundærboliger vil isolert sett dempe etterspørselen.

Geving mener Norge er på rett vei med utsikter til et godt boligtilbud, stabile inntekter, relativt stabile utlånsrenter og forutsigbar utlånspraksis. -Den sentrale faktoren for å begrense boligprisvekst og styrke eierlinjen er at det bygges nok boliger av en standard, størrelse og pris som møter etterspørselen i pressområdene. Det aller viktigste grepet myndighetene kan gjøre for å holde boligprisene nede er å bygge infrastruktur som åpner opp flere attraktive boområder i randsonen av storbyene, med god kommunikasjon inn til bysentraene.

WordPress Ads