Vit hva du kjøper – undersøk tomtegrensen før kjøp

Når du skal kjøpe eiendom er det viktig at du setter deg inn alle opplysninger vedrørende både bolig og tomt. Uklarheter vedrørende tomtegrenser kan være en katalysator for utfordringer i fremtiden. Pass derfor på å kartlegge disse forholdene før du kjøper.

 

Tekst Redaksjonen

En tomtegrense viser hvor mye land en eier og hvor råderetten slutter. Råderetten gjelder som hovedregel bare på ens egen tomt, og angir hvilket område en kan benytte slik en selv ønsker. Tomtegrenser har i tillegg betydning for rettsforholdet til naboer og offentlige myndigheter. Verken naboer eller myndigheter kan operere som de ønsker innenfor din tomt.  

Kartlegging

Dersom det er uklarheter hvor tomtegrensen går bør du ta deg en tur på tomta. Se etter grensemerker eller andre ting som viser hvor grensen går. Merk at hekken til naboen ikke nødvendigvis markerer tomtegrensen. Ta også en prat med naboen. Det kan hende naboen allerede har foretatt en oppmåling, og har dokumentasjon på hvor grensen går. Undersøk også kart hos Statens kartverk og få kopi av tinglyste dokumenter med opplysning om grensene. Merk at kartene ikke nødvendigvis er helt korrekte, da det kan være det finnes avtaler mellom naboer som det ikke er gitt opplysninger om til kommunen. 

Vær obs på hevd

Hva angår tomtegrenser er det viktig å være klar over reglene for hevd. Hevd innebærer at noen andre kan få eiendoms- eller bruksrett til fast eiendom som tilhører andre, dersom de i god tro har brukt det som sin egen i en lengre periode. Hvor mange år som kreves for å kreve hevd er avhengig av typen hevd.

Engasjer en advokat

Dersom forholdene rundt tomtegrenser er uklare bør du oppsøke en advokat. En advokat kan hjelpe deg å kontakte rette myndigheter og anskaffe de nødvendige dokumentene. I følge Advokatsmart.no sin guide til tomtegrenser er mange av rettsforholdene som har med fast eiendom å gjøre kompliserte. Dette inkluderer også oppmåling og tinglysing av tomtegrenser. Det kan være vanskelig å forstå reglene, spesielt fordi mange av prinsippene er gamle og utviklet i rettspraksis. Du gjør det derfor lurt i å engasjere en advokat. 

WordPress Ads