TIPS TIL SØKNADSPROSESSEN

Sjekk tidlig hva du kan gjøre selv eller bør få hjelp til i byggesaker. Nøkkelen er dialog med kommunen og å sørge for å oppfylle dokumentasjonskravene.

Foto: Tine Granlund Advokatfirmaet Nicolaisen & Co

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co bistår privatklienter og bedrifter i byggesaker med alt fra mindre endringer til alle faser i store byggeprosjekter. Advokatfirmaet har en stor eiendomsavdeling med advokater som har spesialkompetanse på forskjellige områder.

Vi er veldig bevisst på å koble rett advokat med rett klient. Vi delegerer til den advokaten som har mest erfaring med den konkrete problemstillingen, forteller senioradvokat Tine Renate Granlund.

For private er typiske problemområder gjerne bruksendring, tilbygg og tiltak nær nabogrensen.

I tettbygde strøk er det ofte en kilde til konflikt. I slike tilfeller bør man være ekstra OBS, påpeker hun.

De bistår også ofte i klagesaker der klienten ikke har fått tillatelse, for å få saken behandlet på nytt.

Når det gjelder bedriftsklienter er advokatene ofte tidlig inne i prosessen med rådgivning fra oppstart. Her bistår de blant annet i dialog med kommunen og i å sikre rettigheter som for eksempel grunnerverv.

Både for private og bedrifter er det viktig å ha dialog med kommunen og å få på plass riktig dokumentasjon for å få søknaden behandlet. Det er også viktig å avklare/undersøke planmessige forhold før man igangsetter tiltak.

Høyere krav

Advokatfirmaet opererer mye på Romerike og i Osloområdet, hvor de er i jevnlig dialog med kommunene og vet hvilke krav kommunene stiller. De senere årene har kravene blitt skjerpet.

De krever i større grad formaliserte tinglyste rettigheter. De krever mer formell dokumentasjon, noe  privatklienter ikke er særlig kjent med, påpeker Granlund, og som kan være en utfordring.

Søker man selv anbefaler hun å aktivt bruke Direktoratet for byggkvalitets veiledere (www.dibk.no).

I klagerunder bistår advokatene ofte med juridiske argumenter for tiltak. Opplever man stans eller hindringer, bør man raskt få bistand til å komme i dialog med kommunen for å finne en løsning.

Det er ofte der det å bruke advokat kan være nyttig, som opererer i det området med lokal kompetanse, understreker hun.

Vi har veldig positiv erfaring med å ha dialog med kommunene, noe private kanskje ikke er klar over.

Vi spurte Granlund om det likevel er håp om en sak har låst seg.

Absolutt. Nøkkelen er dialog for å se på alternative løsninger, forsikrer hun, og da er det nyttig med hjelp av profesjonelle som har relevant erfaring.

Hva kan du gjøre selv

Hva private kan gjøre selv, er vanskelig å si noe generelt om.

Det kommer an på kompleksiteten i prosjektet. Der vil veilederen til Dibk være et nyttig utgangspunkt, anbefaler Granlund.

Selv ved bygging av en bod kommer det an på plasseringen. Og bygger du over en viss størrelse eller over nabogrensen, kan det by på problemer.

Granlund anbefaler å alltid avklare hva du kan gjøre selv før du setter i gang.

Det er mye lettere å tilpasse et prosjekt for å få tillatelse enn å tilpasse noe som allerede er bygget, påpeker hun.

Mange ringer advokatfirmaet for innledende avklaring, og for bedriftsklienter fungerer gjerne advokatfirmaet som en medhjelper som gir innspill underveis.

Her er det nyttig å være med tidlig, slik at vi kjenner prosjektet fra begynnelsen, da er det lettere å sette seg inn i om det oppstår problemer.

Granlund anbefaler å følge opp med en telefon til kommunen etter at søknaden er sendt inn. Om noe mangler, kan du da raskere supplere eller foreta nødvendige endringer.

WordPress Ads