KJØP AV BOLIG I SPANIA

Med den usikkerheten som eksisterer i det internasjonale markedet for tiden, så skulle man tro at ting ville kjølne av i forhold til kjøp av bolig, men Christine Sollie fra Vogt Advokatfirma kan fortelle at ting er ikke helt som forventet.

Foto: Pedro Jaen. Vogt Advokatfirma

Tekst JH Lillevik

Med den usikkerheten som eksisterer i det internasjonale markedet for tiden, så skulle man tro at ting ville kjølne av i forhold til kjøp av bolig, men Christine Sollie fra Vogt Advokatfirma kan fortelle at ting er ikke helt som forventet.

Markedet har reagert noe uventet på denne pandemien når det kommer til kjøp av fast eiendom i Spania. Vi har tilbakemeldinger fra de ledende eiendomsmeglerne i markedet her på Solkysten om at kjøperne kom bedre forberedt enn noen gang for å kjøpe nøkkel ferdige objekter i prisklassen mellom 3-6 millioner euro og at eiendommene i denne priskategorien hadde høyere omsetningshastighet enn normalt.

Gode sommermåneder

Vi kan bekrefte dette er den type eiendomskjøp og salg som har dominert våre oppdrag. Juli og august var faktisk blant de beste sommermånedene vi har sett på flere år. Det har dog vært betydelig lavere etterspørsel etter leiligheter og rekkehus og vi ser klart at klienter ønsker villa med hage og eget basseng. Det kan virke som om klientene har brukt tiden til å bli mer bevisste i sine valg. Det kan jo ha noe med at alle har blitt mer oppmerksomme på at livet ikke alltid går som planlagt. Det har blitt viktigere å leve her og nå, ikke utsette drømmer.

Noen tiltak har jo selvfølgelig blitt iverksatt, og Sollie kan fortelle at de forskjellige regionene har forskjellig måte å reagere på.

Regjeringens ledelse blir litt improvisert, og det er ingen felles handlingslinje. De autonome regionene har blitt overlatt til selv å iverksette tiltak grunnet COVID-19 på deres territorium, og disse endres fra ett sted til et annet. I Andalusia stenger nattelivet kl. 01:00, og det er ikke tillat å avholde møter med mer enn 6 personer. Ansiktsmaske er påbudt når man går ut.

Arv og overtakelse

Overtakelsesprosessen ved dødsfall er som før og Sollie nevner noe av det man må forholde seg til om en slektning skulle gå bort med eiendom i Spania.

I Spania eksistere det et offentlig testament register og når en person faller fra må man søke om dødsattest og en bekreftelse på hvor vidt avdøde har signert et testament i Spania og hvis dette er tilfelle, hos hvilken notar det siste testament ble signert. Normalt sett vil det være enklere for nordmenn å opprette et testament i Spania da dette vil være både tids- og kostnadsbesparende.

Selvfølgelig så er det forskjeller mellom Norge og Spania og det er viktig å huske på dette når arv skal gjøres opp.

I Spania eksiterer ikke «uskiftet bo» og det er nødvendig å tilpasse denne type eierforhold til Spansk lovgivning. Alle rettigheter som skal heftet en eiendom må registreres og innskrives i tilhørende eiendomsregister, og vi bruker ofte å registrere en livsvarig bruksrett på eiendommen for å løse denne problemstillingen.

Nytt byggeprosjekt eller oppussing

Dersom du skulle ønske å bygge noe nytt i Spania er det en del hindre man må hoppe gjennom for å få drømmen om en solfylt hverdag oppfylt.

Ønsker man å søke om en større byggetillatelse, noe som er nødvendig for å kunne starte opp et helt nytt byggeprosjekt, ser vi at rådhusene eiendommene tilhører bruker lang behandlingstid før godkjennelse. Det kan fort ta to år før man har drømmehuset da dette skal gjennom en del administrative prosesser.

Dette har ført til at flere velger oppussingsobjekter eller nøkkelferdige bygg.

Vi ser mange av våre klienter derfor velger å kjøpe eldre eiendommer de pusser opp fra bunn, noe som gjør at byggetillatelsen er for et mindre prosjekt og prosessen er både enklere og behandlingstiden mye kortere.

Norge vs. Spania

Det som er viktig å huske på for norske kjøpere er at det spanske markedet er ikke som det norske.

Det er viktig norske kjøpere er klar over at prosessen ved kjøp av fast eiendom i Spania er veldig forskjellig fra prosessen i Norge. Den største forskjellen vil ligge i at en spansk eiendomsmegler kun er en «mellom man» som formidler en fast eiendom til en kjøper. En spansk eiendomsmegler vil ikke stille noen garantier for eiendommens juridiske tilstand eller om denne overholder alle normer og regler hos plan og bygg i kommunen eiendommen tilhører. Med denne informasjonen er det enkelt å se at man har behov for juridisk hjelp ved kjøp av fast eiendom i Spania.

WordPress Ads