Energieffektivisering i borettslag og sameier

Selvfinansierende energieffektivisering lyder nesten for godt til å være sant, men det er absolutt mulig. Borettslag og sameier kan oppgradere uten at fellesutgiftene øker.

Foto : iStockphoto
Tekst Ann – Magrit Berge

Boligenergi AS ble stiftet i 2013 og eies av Obos Boligbyggelag og AF Gruppen med 50 prosent hver. Medlemsorganisasjonen Obos har 473.000 medlemmer og er Norges største boligforvalter med 215.000 boliger over hele landet. AF Gruppen er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern som er inndelt i seks virksomhetsområder innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi og miljø.

Profesjonell prosjektleder

– Arbeider dere bare for Obos?
– Boligenergi AS fungerer som en profesjonell prosjektleder for energiløsninger både for Obos’ egne borettslag og andre borettslag og sameier. Størrelsen spiller ingen rolle, vi har samarbeidet med både sameier med fire leiligheter og med Ulven borettslag med over 400 leiligheter, sier daglig leder Knut Olav Knudsen i Boligenergi AS.

Uforpliktende befaring

– Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring i borettslag og sameier. Det vi ser på er muligheten for energiøkonomisering for å redusere kostnader til energi og strøm. Gjennomførte prosjekter viser at dette er lønnsomt og selvfinansierende slik at besparelsen dekker både renter og avdrag på lån. Dette kan resultere i et nytt, moderne anlegg med bedre energikarakter uten at fellesutgiftene øker.

Energi- og miljøanalyse

– Vi utarbeider energi- og miljøanalyse som kan omfatte energieffektivisering av tekniske anlegg, ventilasjonsoppgradering, varmeanlegg som bergvarme eller fjernvarme, solfangere/solceller, el-billading, biofyring og styring og regulering av belysning. Eksempelvis kan vi utarbeide en 10-års tiltaksplan på hva som bør gjøres og vise hvordan dette kan finansieres uten ekstra kostnader for beboerne.

Vinn/vinn situasjon

Det vi si at et borettslag eller et sameie kan ta opp millionlån for å få utført diverse energibesparende tiltak og betale avdrag og renter uten å heve fellesutgiftene, samtidig som de får oppgradert boligene når det gjelder energi og strøm. Dette øker verdien på boligene uten at det koster beboerne en krone. Snakk om vinn/vinn situasjon.

Strøm til el-billadere

– De to, tre siste årene har forbudet mot å bruke fossil fyringsolje fra 1. januar i år generert mange jobber, så vi har hatt mye å gjøre. Men så kom Korona og bremset det hele. I den senere tid har vi vært ute på gratis befaringer og fått en del nye jobber, men vi har fremdeles ledig kapasitet, så det er bare å ta kontakt. En klassiker for øyeblikket er at mange borettslag har problemer med nok strøm til el-billadere og må oppgradere.

Høy strømpris

– Det å passe på energiregningen sin og være klar over hvor skoen trykker er noe vi kan hjelpe borettslag og sameier med. Mange bruker mye strøm samtidig i korte tidsrom når alle skal dusje om morgenen, lage mat om ettermiddagen eller lade bilen. Strømprisen er alle høyest i disse tidsrommene så regningen blir uforholdsmessig høy. Eldre borettslag må også lære å ta bedre vare på inneklimaet, slik at fuktighet og sopp ikke oppstår, sier daglig leder Knut Olav Knudsen i Boligenergi AS.

Daglig leder Knut Olav Knudsen i Boligenergi AS

WordPress Ads