Arv og skifte i spansk lov

Foto: iStockphoto

Tekst JH Lillevik,

Forskudd på arv

Flere som kjøper en feriebolig i Spania velger å sette inn barn som eiere i skjøtet når de kjøper.

– Planlegger du som foreldre å gi barn eiendomsrett i ferieboligen som «forskudd på arv», er det beste rådet i denne sammenheng å forskuddere et beløp i Norge slik at barn kan betale sin del fra egen konto. Dette for å unngå å komme i en situasjon hvor spanske myndigheter sier at det er en donasjon, noe som kan utløse gaveskatt når det kommer til et arveoppgjør.

Arveavgift i Spania

Siden Spania består av 17 forskjellige og selvstendige regioner, vil det være forskjeller på arvebeskatning avhengig av hvilken region boligen ligger. Regionene bestemmer selv hvilket nivå de vil ligge på for bunnfradrag og skatteprosenten. Arveavgiften blir bestemt ut ifra hva verdien på boligen er når en av eierne dør. Det finnes til og med forskjellige regler når det kommer til arv for de som er i slekt med avdøde og de som ikke er det.

– Skatteprosenten er progressiv. Jo mer du arver, dess høyere prosentsats må du betale, forteller Roberto Ortega. Arver du f.eks. verdier opp til 80 000 Euro betaler du 11,5% i arveavgift, og 13 % ved verdier fra 120 000 Euro i enkelte regioner.

– Har du eksisterende formue over en viss størrelse og ikke er i nær slekt med avdøde, kan prosentsatsen bli vesentlig høyere: 60 % ved verdier opp til 800 000 Euro, og 81,6% fra 800 001 Euro og oppover. Det vil derfor være spesielt viktig å planlegge arv dersom beløpene blir høye, forteller Ortega.

Samboere

Samboerskap er jo en veldig vanlig institusjon i Norge, og derfor har Ortega også noen råd og tips på hvordan du bør forholde deg til det når man eier en feriebolig sammen i Spania.

– Dersom et samboerpar kjøper en ferieeiendom sammen, og ønsker at de skal arve hverandre, vil en samboer i utgangspunktet ha samme rettigheter ved dødsfall som en ektefelle. Jeg anbefaler at samboerkontrakten registreres i det spanske registeret i den regionen som ferieboligen ligger.

– I enkelte regioner er det et krav at kontrakten er registrert for at det skal kunne påvirke utmåling i forhold til arv- og formueskatt. Om dette ikke er gjort risikerer du som arving (som ikke er i slekt) å måtte betale høyere arveavgift.

Testamentet og skifte

Det er jo alltid en fordel at testamentet finnes i skriftlig form, slik at man unngår lange oppgjør. Dette gjelder  spesielt når  man befinner seg i et land hvor man ikke er statsborger.

– Mitt beste råd i denne sammenheng er at det opprettes et testament, sier Roberto. Og husk; testamentet MÅ registreres i det spanske testamentregisteret for å forenkle arveprosessen. Hovedargument for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve og, i de fleste tilfeller, vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania.

Uskiftet bo

Dersom en av eierne skulle falle fra, så har man en tradisjon og lovfestet rett til uskiftet bo i Norge. I Spania er det litt annerledes, men det finnes løsninger.

– Selv om uskiftet bo ikke er et kjent juridisk begrep i Spania har vi mulighet til å tilpasse ditt testament til uskiftet bo dersom det er ønskelig. Om en av eierne faller fra skal det utføres et hjelpeskifte.

– Dersom man har norsk statsborgerskap med bopel i Norge skal som hovedregelen norsk arvelov legges til grunn for selve arvefordelingen, mens selve arveavgiften og skiftet på boligen i Spania skal skje etter spanske regler, forklarer Ortega.

Norsk statsborger, men skattemessig bosatt i Spania

Si at jeg har valgt å bli skattemessig bosatt i Spania. Kan jeg allikevel skifte etter norsk arvelov?

– Ja, dette er viktig å være klar over, sier Roberto! Er du skattemessig registrert bosatt i Spania kan du som norsk statsborger allikevel kreve at et skifte skal foregå etter norsk arvelov på den globale formuen. Da vil kun boligen svare for arveskatt i Spania, resten av formuen vil skiftes etter norsk arvelov, så lenge arvingene er bosatt i Norge. Dette må imidlertid være nedfelt i et testament som er registrert i Spania, avslutter Ortega

Du er velkommen til å ta kontakt med advokat Roberto Ortega i Andersen Bache – Wiig eller DNB Luxembourg, boliglan@dnbgroup.lu om du har spørsmål.

WordPress Ads