BOLIGLÅN I UTLANDET – VEIEN MOT DRØMMEBOLIGEN

DNB Luxembourg har gjennom hele pandemien hatt jevn pågang av kunder som klør i fingrene, og bare sitter og venter på å få mulighet til å reise igjen – de har nemlig planer om å kjøpe seg feriebolig i utlandet. For selv om vi alle må holde ut litt til, så betyr ikke det at du ikke kan begynne prosessen med å legge ting til rette for å få boliglån i utlandet.

Hos oss i DNB Luxembourg trenger du ikke vite hva du skal kjøpe før du søker om lån, for du kan når som helst søke om et finansieringsbevis, dersom du planlegger å kjøpe i Spania, Frankrike eller Portugal.

Foto: iStockphoto

Tekst JH Lillevik

Flere fordeler med finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er et nyttig dokument som bekrefter bankens vilje til å låne deg en viss sum penger basert på gitte antagelser. Det er flere fordeler ved å ha dette. For det første vil et finansieringsbevis gjøre deg i stand til å handle raskt når din drømmebolig dukker opp. En annen fordel er at et finansieringsbevis gjør at potensielle selgere/meglere er trygge på din evne til å gjennomføre kjøpet.

Fra en eiendomsmeglers ståsted, vil det bety at de har en kunde som kan dokumentere at de faktisk kan gjennomføre kjøpet. Som kjøper vil det være du som sitter i førersetet, som gir retningslinjer til megler om hvilken type eiendom og i hvilket prissegment du ønsker de skal fokusere på. Å ha en slik kontroll som kjøper vil føre til at du unngår at megleren foreslår eiendommer som ligger utenfor ditt budsjett, og som kan friste til å «kjøpe over evne».

En annen ting som kan være bra å være klar over er at prisen på de ulike eiendommene som ligger ute for salg helst er den prisen selger håper å få. Med et finansieringsbevis vil du ha et forhandlingskort og muligens kunne komme noe ned i pris. I tillegg er tid viktig. Når du har finansieringen klar, vil overtakelse av eiendommen kunne skje raskere.

Dersom du kontakter oss via www.dnb.no/lu eller per e-post boliglan@dnbgroup.lu vil vi på et tidlig stadium kunne gi deg estimater på hvor mye du kan kjøpe for basert på din betjenningsevene og egenkapital.

Kommunikasjon under prosessen

Våre rådgivere snakker enten norsk eller svensk. Siden ikke alle er like stødig i engelsk, fransk eller spansk så setter de fleste setter stor pris på dette. Det forenkler både kommunikasjon og forståelse, forteller Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg.

De fleste kundene som henvender seg til oss i DNB Luxembourg er overrasket over hvor høye transaksjonskostnadene er i Spania, Frankrike og Portugal i forhold til det vi er vant til i Norge. Normalt må du regne med 10 – 13 % i tillegg til kjøpesum. Dette vil variere litt avhengig av hvilket land/region du ønsker å kjøpe i. 

Vi i DNB Luxembourg har mer enn 12 års erfaring med finansiering av boliger i Spania, Frankrike og Portugal. Vi har også knyttet til oss et godt og kompetent nettverk av eksperter som vi gjerne deler med deg om du velger boliglån i utlandet via DNB Luxembourg.

Når du kjøper bolig i utlandet er prosessen naturlig nok en annen enn hjemme, og det krever mer av deg som kjøper. Alt foregår på et annet språk, det er en annen kultur og et annet type byråkrati. Da er det godt å kunne snakke med noen som kjenner prosessen, som er objektiv og som har interesse av at alt er i orden med den eiendommen som du vurderer å kjøpe.

– Vær tidlig ute og snakk med noen som kan lede deg i riktig retning, da gjør du forhåpentligvis ikke noe som du angrer på siden, anbefaler Øvreeide.

Hva bør du avklare i forkant?

Et spørsmål som ofte dukker opp er hvordan jeg skal eie eiendommen. Skal jeg kjøpe og eie privat, eller bør jeg kjøpe/eie dette via et utenlandsk eller norsk selskap. Dette kan ha betydning for deg, og vår anbefaling er at slike spørsmål bør avklares tidlig i prosessen sammen med den advokaten som skal kvalitetssikre kjøpet ditt. Et generelt tips er at om du har til hensikt å bruke eiendommen selv, så bør du også eie den privat, og ikke i en selskapsstruktur.

Vi hører også ofte at «megler har regnet det hjem» det vil si å bevise at leieinntekter kan betjene alle kostnadene knyttet til eiendommen. Vi behøver kanskje ikke utheve dette i disse dager, men kan du ikke få regnestykket til å henge sammen uten leieinntekter på boligen bør du heller ikke kjøpe.

I våre vurderinger tar vi ikke hensyn til leieinntekter. Alle omkostninger må kunne betjenes selv uten slike inntekter. Utleieinntektene dine bør fungere som en drifts- og bufferkonto som er øremerket eiendommen. Vår anbefaling er derfor å ikke ta disse inntektene inn i ditt vanlige forbruk.

Det er et krav at det blir foretatt en takst av alle eiendommer som skal finansieres av DNB Luxembourg. I noen tilfeller kan taksten komme inn under kjøpesum, dette vil medføre at behovet for egenkapital blir høyere. Det er derfor fornuftig å ha en god buffer når du bestemmer deg for hvor mye du ønsker å kjøpe for.

Mange kunder er også bekymret og stiller spørsmål om forhold rundt hvordan overføringer av penger i forbindelse med kjøp av eiendom i utlandet foregår, og hvor stor risiko som knytter seg til disse overføringene.  

En generell regel er at du aldri skal betale noe direkte til selger, selv ikke om du føler deg presset for å sikre deg eiendommen. Alle transaksjoner bør håndteres via en klientkonto hos advokat/notar som skal bistå deg. De kjenner alle reglene og har også forsikring om noe skulle inntreffe.

«Å virkeliggjøre en drøm handler om å sette noen tall og en dato!»
DNB Luxembourg hjelper kunder hver dag med å virkeliggjøre sin drøm.

Ta kontakt med oss i DNB Luxembourg på www.dnb.no/lu eller boliglan@dnbgroup.lu

WordPress Ads