FREMTIDENS LADELØSNINGER FOR ELBIL

Smarte elbilladere gir økt ladehastighet og du unngår at sikringen ryker. De måler automatisk hvor mye strøm som er ledig og tilpasser ladehastigheten. Og du kan lade når strømmen er billigst.

Foto: ZAPTEC

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Vi spurte Fredrik Hegland, ladeekspert hos ZAPTEC, hva man bør tenke på når man anskaffer elbillader:

Den må gi stor grad av trygghet og brukervennlighet, understreker han, det vil si å unngå ladestasjoner av dårlig kvalitet.

Det går mye strøm igjennom en ladestasjon, så det er veldig viktig at den er trygg å bruke.

I utgangspunktet er «dumme» og smarte ladere like trygge ifølge Hegland. Med en «dum» lader er risikoen at sikringen går på grunn av at for mye strøm brukes samtidig.

Men de som lader bilen med vanlig stikkontakt risikerer å få brann og støt, det er direkte farlig, advarer han.

Det er en betydelig mengde strøm som går til laderen. Går ikke kretsen direkte til sikringsskapet vil kildene imellom være potensielle varmgangskilder, og svake punkter kan bety brann.

Smart vs. «dum» lader

Hva er forskjellen på ulike ladestasjoner og smart vs. «dum» lader?

I borettslag er det helt avgjørende med et smart ladesystem. Hjemme er det litt mer fleksibelt, svarer Hegland.

Langt på vei, jo smartere lader, jo bedre. Man bør velge smart lader for å øke trygghet, sikkerhet og komfort.

Du får veldig enkle ladere som er «dumme». Det vil si uten noen mulighet til å styre på bakgrunn av annen informasjon. De er nokså rimelige. Mange går nok i fella og velger «dum» lader, og så begynner sikringene å gå i huset, sier han.

ZAPTECs ladere er designet for å gi høyest mulig ladehastighet uten at sikringen går, men med en «dum» lader må ladehastigheten reduseres betraktelig for at sikringen ikke skal ryke.

En smart lader vet hvor mye strøm som er ledig, og så snart forbruket går ned får ladestasjonen tildelt mer kapasitet. En «dum» lader vet ikke om det er ledig strøm.

Noen borettslag var tidlig ute og installerte «dumme» ladere. Da er det satt av en gitt mengde kapasitet til ladestasjonene. Vanlig ladestyrke på 16 A ganget med 20–30 ladestasjoner krever svært stor kapasitet. En smart lader, derimot, trenger ikke like stor avsatt kapasitet.

NVE har dessuten indikert at de vil gjøre nettleien dynamisk. Bruker man mye strøm samtidig, vil nettleien øke. Dermed kan man spare mye penger med en smart lader som utsetter lading til forbruket er lavt.

Unik løsning

Hva er fasebalansering?

Hegland forklarer at strømkabler har tre ledninger som bør brukes nokså jevnt.

Men man kan oppleve at den ene ledningen er lite i bruk. Da kan ladestasjonen vår flytte bilen over på den som er mest kapasitet på.

Det er nokså unikt. Det gir raskest mulig lading, sier han, ved at all tilgjengelig strøm utnyttes.

For «dumme» ladere velges en av fasene ved installasjon.

I et stort system som borettslag og sameie har det mye å si, påpeker Hegland, for ved å flytte mellom faser kan man lade flere biler og er ikke fastlåst.

Kan systemet skaleres?

Vi har laget systemet veldig enkelt å skalere. Vi har ingen begrensning på hvor mange ladestasjoner du kan ha på samme sikring. Det som er viktig er hvor mye strøm som er tilgjengelig for ladesystemet.

Klar for fremtiden

Støtter ladestasjonene deres alle biler?

Laderne våre støtter alle biler, bekrefter Hegland.

Hva med oppdatering av smarte målere?

De som kjøpte smart lader av ZAPTEC for fire år siden har en mye smartere lader i dag. Oppdateringene skjer automatisk, forsikrer Hegland, inkludert programvareoppdateringer og nye funksjoner.

Hva med 22 kW ladekapasitet?

Våre ladere støtter inntil 22 kW hvis det er tilgjengelig kapasitet. En dum lader vil sannsynligvis ikke kunne stilles inn på det.

Andre råd helt til slutt?

For de private, en del sier de trenger ladestasjon til den og den bilen. Fokus bør heller være at man får en bra ladestasjon som fungerer på alle biler, anbefaler Hegland, spesielt om man bytter bil senere. – For borettslag er det viktig å ta hensyn til funksjoner like mye som pris. Selv om man får et tilbud som er billig, så kan det bli dyrt fordi driftskostnader ikke er tatt hensyn til, som nettleie, effekttariffer og effektledd, sier han, eller kanskje det må skiftes ut på grunn av manglende skalerbarhet.

Fredrik Hegland Foto Zaptec

WordPress Ads