Hva bør du som samboer tenke på?

Foto: Advokatenhjelperdeg.no

Omtrent halvparten av alle samboerforhold ryker. En god samboeravtale kan gjøre at du og din partner slipper mange problemer ved et eventuelt samlivsbrudd.

Tekst Advokat Andreas Larsen, Advokatenhjelperdeg.no

På Advokatenhjelperdeg.no får vi jevnlig spørsmål fra kvinner og menn som går gjennom samlivsbrudd og som oppdager at oppgjøret ikke alltid er så lett. Hva sitter man egentlig igjen med? En kvinne skrev:

– Vi har ikke samboerkontrakt.

– Nå blir forholdet slutt og jeg lurer på om jeg har krav på noe i det hele tatt. Vi har pusset opp sammen og kjøpt ting til huset sammen. Jeg skal ha omsorgen for ungen vår og er livredd da jeg føler jeg står på bar bakke uten noe.

Mange tror at bidrag til barnestell og kjøp av mat gir deg rettigheter til hus og bil når forholdet tar slutt, men slik er det ikke nødvendigvis. Du bør derfor alltid inngå samboeravtale FØR du flytter sammen med noen.

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere, eller to personer som skal inngå samboerskap. Formålet er ofte å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold både så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt brudd.

Man bør inngå en samboeravtale med en gang samboerne involverer seg sammen i bil, bolig, fritidseiendom og annet som representerer store verdier. Man bør også skrive samboeravtale hvis man tar opp større lån sammen. I de tilfeller hvor dere starter samboerforholdet med helt adskilt økonomi, men den ene parten senere f. eks. kjøper seg inn i den andres bolig, vil dere kunne vente med avtalen til dette tidspunktet. Har dere barn, bør dere alltid opprette en samboeravtale.

Det er ingen formelle krav når dere skal inngå en samboeravtale. En samboeravtale bør imidlertid alltid inngås skriftlig. I motsatt fall vil det i ettertid lett oppstå problemer med å bevise hva som er avtalt. Det kan også være praktisk å ha en tredjepart, f. eks. en advokat, som vitne, men dette er ikke noe krav. Avtalen bør opprettes i to eksemplarer, slik at hver samboer har ett eksemplar i original. Det foreligger heller ingen krav om at avtalen må tinglyses.

Et generelt problem med samboeravtaler er at de er uklare eller ufullstendige. Det er derfor viktig at dere bruker tid når dere inngår en samboeravtale, slik at problemer unngås. Et annet problem er at samboerne «glemmer» å oppdatere samboeravtalen ved vesentlige endringer. Typiske eksempler på det er når dere får barn, når dere i fellesskap investerer i kostbare ting som fast eiendom eller dersom den ene part i perioder betaler alle regninger.

Dette bør du føre opp i samboeravtalen:

– Sett opp en oversikt over hva hver av dere eier, herunder arvemidler. Eiendeler som dere eier sammen, for eksempel felles bolig, må angis med eierbrøk.
– Det kan også være naturlig å avtale at eiendeler anskaffet i samboertiden, eies med en halvdel hver – med mindre noe annet er avtalt eller klart fremgår av anskaffelsen.
– Avtal dekning av utgifter og eventuell forsørgelse i samboertiden – også ansvaret for gjeld
– Dere bør ta stilling til om det skal opprettes en felles konto, hvor dere månedlig innbetaler et beløp til dekning av faste løpende utgifter som husleie, strøm, fast telefon, vedlikehold o.l.
– Dere bør også ta stilling til hvilke forsikringer dere har/bør ha, samt andre finansielle forhold som for eksempel sparing.
– Hvis det foretas påkostninger utover vanlig vedlikehold underveis, bør dette reguleres. Dette gjelder hvem som skal betale påkostningen, og hvilken betydning dette eventuelt skal få for eierforholdet til boligen og andre aktiva som blir påkostet.

En samboeravtale bør også suppleres med et testament. Samboeres arverettslige stilling blir stadig sterkere, men fortsatt er det slik at ektefeller har større vern. Et typisk eksempel er når man ikke har barn, og har kjøpt bolig sammen. Hvis en av dere da dør, kan lengstlevende risikere å måtte løse ut avdødes arvinger med et beløp som er så stort at man ikke har råd – og må selge.

Les mer om samboeravtale og testament på Advokatenhjelperdeg.no.

WordPress Ads