Hvorfor solcelletakstein

Flere og flere bedrifter går ned den grønne ruta for å kunne bidra med det store løftet vi alle står foran. En av de bedriftene som satser stort på grønn teknologi, i form av solcelletakstein, er Skarpnes. Deres solcelleekspert, André Matre, forklarer hvorfor de har gjort dette og hvordan de ser for seg framtidens tak.

FOTO SKARPNES

Tekst JH Lillevik

Norge står foran en stor utfordring og har et meget hårete mål i form av å bytte ut hele bilparken med elektriske biler. Om det skal skje, så tror vi at vi må tenke annerledes i hvordan strøm produseres og derfor har vi satset stort på solcelletakstein, forteller Matre.

Grunnen til at vi gjør dette er jo fordi, selv om vi er et hundre år gammelt norskeid firma, at vi må jo også følge med i tidens løp. Vi har jo kommet over muligheten sammen med Sunnet og Autark. Integrerte solceller ser jo vi at er framtiden, i stedet for monterte panel som blir montert på skinner.

Økt forbruk

Selv med ny strømbesparende teknologi, som LED og lignende, vil nok forbruket øke, spesielt med Norges målsetting på en økt el-bilpark. Dette gjør Skarpnes har sett fordelen med å satse på solcelletak.

Sånn som strømprisene begynner å trø til nå, så ser vi en klar utvikling. Det vil nok være en trend etter hvert som Norge begynner å knytte seg mer opp til det europeiske strømmarkedet. Vi tror at forbrukerne vil se at det å få lettet på strømforbruket utenfra, vil gi motivasjonen til å satse på solcelleteknologi for forbruksmarkedet.

Du kan jo tenke deg selv hvordan det vil bli når alle sammen skal ha el-bil og den skal lades på samme tid, altså rundt middagstid etter jobb, over hele landet. Det er jo allerede veldig stort forbruk akkurat på den tiden, så det å ha en egen produksjon som hjelper på med det vil jo være uvurderlig, forklarer Matre.

Estetisk og strømprisøkning

Mange vil nok tenke seg at det å ha solceller på huset kan gjøre huset til et mindre vakkert syn i nabolaget, men da er nok solcelletakstein en bedre løsning siden flere av Skarpnes-kunder melder at det er estetiske grunner til at de velger Skarpnes.
Det er mye mer estetisk med takstein med solcelle integrert enn med svære panel hengende på vegg og tak. Vi har i hvert fall fått den tilbakemeldingen av flere av de såkalte «early adopters», folk som kaster seg på ny teknologi før alle andre. Det er det estetiske som er innsalget for oss.

Sånn som strømprisene har vært, så har nok panel vært en mer økonomisk løsning, men vi ser nå at utviklingen har vært i den retning at prisen på strøm øker slik at taksteinene våre vil ikke bare være estetisk valgt, men også økonomisk.

Utfordring ved nybygg

Matre ser at det kan være mange fremover i tid som velger å bygge nytt med solcelletakstein, men akkurat nå har mange utbyggere ikke fått med seg muligheten.
Prosessen med å legge takstein kontra solcellepanel er jo mye mer komplisert. Dette gjelder jo både om det er snakk om nybygg eller når det er totalrenovering. Den utfordringen vi har med nybygg er at det ikke har vært godt nok kjent tidlig i prosessen, så dermed blir det nok mye mer av det fremover nå som utbyggere har fått med seg det.

Lys framtid

Vi ser i hvert fall på dette som et veldig godt bidrag til det løftet som Norge står foran og slike løsninger kan absolutt være med på å gjøre grønn teknologi mer attraktivt for forbrukeren. Solcelletakstein har i hvert fall an lys framtid, avslutter Matre.

WordPress Ads