Din nye feriebolig på Costa Blanca

Med 320 dager sol og et helsebringende klima er den lange kyststripen Costa Blanca i det sørøstlige Spania et ferieparadis. Spaniabosted har vært den ledende norske eiendomsmegleren på Costa Blanca siden 2019, og eies av meglerne Anders Westad og Markus Lundberg.

TEKST Ingunn Helene Kristensen

Trygt boligkjøp med norsk megler

Å kjøpe bolig er for de fleste en tung investering, om det er i Norge eller utlandet. Å kunne gjennomføre prosessen på
eget morsmål, vil derfor gi kjøperen en nødvendig trygghet.
–At man får hjelp både før, under og ikke minst etter at handelen er utført, og får svar på norsk, tror vi er helt vesentlig,
sier Anders Westad. Det å kjøpe en bolig i utlandet er spennende, men det kan samtidig føles både komplisert og litt skremmende.
–Å sette seg inn i byråkrati, lover og skatteregler kan være utfordrende. Språkkunnskaper er viktig i denne bransjen, men også kompetanse om det spanske regelverket er avgjørende for å gjøre en god jobb, forteller Markus Lundberg.

Hva må du tenke på før du kjøper?

Det florerer av boligannonser på nett og i mange tilfeller kan en bli forvirret av det store utvalget. Så hvor starter man?
–Før man kjøper bolig mener vi det er viktig å tenke på hvilket området man ønsker å være i. Å finne en fin bolig er
sjelden noe problem, men hva slags område ønsker du eller dere å være i? Urbant, ved stranden eller et litt tilbaketrukket område?
Spaniabosted selger selveierboliger, hvorav 90 % er nybygg. De aller færreste går for en eldre bolig. Selv om man pusser opp, vil fortsatt bygget og fellesområdet være udatert. Nye leilighetskomplekser leveres nå gjerne med
oppvarmet basseng og treningsfasiliteter. Det har skjedd en betydelig utvikling, og det som bygges nå er av en helt annen kvalitet enn det som ble bygget for 20 eller 30 år siden.
–Det er vanskelig å få i «pose og sekk». Vi anbefaler at kunden setter opp noen kriterier, hvorav noen gjerne kan
være «faste», mens andre kriterier kanskje må «rikkes» litt på, tipser Westad.

–Vi anbefaler å komme ned på en visningstur med oss, slik at vi kan vise de mest aktuelle områdene og prosjektene
som passer etter deres kriterier. I løpet av 2–3 dager vil dere få en god oversikt over hva som finnes i de ulike områdene, er rådet fra Lundberg.
–Mange velger å leie ut boligen når de reiser hjem til Norge. Det finnes dessuten muligheter for ettersyn av boligen
når man selv ikke er til stede.
I ferieparadiset Costa Blanca får man mye igjen for investeringen. I tillegg til det helsebringende klimaet har restaurantene gode priser. Dessuten hyppige flyavganger til og fra Norge flere ganger i uken.

Hvem er den typiske boligkjøperen?

Boligkjøperne består av en god mix på aldersfordeling og ulike livsfaser. Helt fra i 30-årene til 70-årene med et
gjennomsnitt på rundt 50 år. Det har de siste årene vært yngre aldersgrupper som småbarnsfamilier som har ønsket
feriebolig i Spania, forteller Anders Westad.

Markedet vokser

Costa Blanca er et populært område, og med trykket i dagens markedet går boligene raskt. Det som er ledig nå er
trolig ikke ledig om 2 måneder igjen.
–Når det gjelder vekst i markedet har prisene vært stabile de siste årene – også under COVID19. Med økte materialkostnader og en vanvittig etterspørsel som har vært det siste året, forventer vi at prisene vil øke utover 2022. Det er riktig tid å kjøpe på nå, sier meglerne Westad og Lundberg.

Tor Atle og Inger Lise kjøpte bolig i Spania under pandemien

–Vi er et aktivt ektepar på 62 og 65 år som liker å sykle og trene. Men psoriasis og leddplager har gitt oss noen helseutfordringer. Da vi fikk vite om det gode klimaet i Costa Blanca, ble vi interessert, sier Tor Atle Gjerde.
–Vi fikk raskt god kjemi med Anders Westad i Spaniabosted som forsto våre krav og ønsker. Han hadde
god oversikt over området slik at det store utvalget kunne snevres inn. Anders svarte raskt på alle våre spørsmål, alltid
med et smil. Vi fikk godt forklart alle formaliteter rundt boligkjøp i Spania, og nok tid til å lese igjennom og gruble over all informasjonen vi hadde fått. Anders ringte oss jevnlig for å høre om det var noe vi lurte på. For en service!
Tor Atle og Inger Lise overtok sin nye bolig i Costa Blanca i oktober 2021.
–Vi har holdt kontakten med Anders, som stikker innom oss i ny og ne, avrunder Tor Atle fornøyd. _


WordPress Ads