SOLCELLETAKSTEIN – ESTETISK, HOLDBART OG BÆREKRAFTIG

Gjennom århundrer har takstein beskyttet bygninger mot det norske klimaet. Siden 2019 har familiebedriften Skarpnes AS utviklet takteknologi og takstein. Nå har de sammen med sin tyske partner Autarq GmbH utviklet taksteinen Ovati som har integrerte solceller, et takprodukt som ikke bare sikrer taket mot lekkasjer, men som også produserer strøm.

Espen Stensøy, Salgs- og markedssjef

TEKST Åse Kari Gravråk

Passer godt både på nye og gamle hus

Dette begynte vi å teste ut for seks år siden, sier Espen
Stensøy som er salgs- og markedssjef i Skarpnes AS. – Det
har vært en lang prosess, men en ting var vi sikre på, det var
at ikke produktet skulle ut i markedet før både vi og produktet
var klare. Ovati, som produktet heter, passer like godt på nye
som på gamle hus. Rekkehus eller andre type hus er like godt
egnet. Som vi sier, alt med skråtak kler en flat stein.

Hvor lenge varer et tak med solcelletakstein?

Et tak skal vedlikeholdes hvert år, uansett hva som ligger på
det. Det er betong som er grunnbasen i produktet, som kjent
et meget holdbart produkt. Solcellene har en funksjonsgaranti
på minst 80 % etter 25 år. Så her har du grunnlaget for et
svært holdbart tak.

Innlemmer solceller på en estetisk måte

Denne takløsningen har alle kabler skjermet for vær og vind
under solcelletaksteinen. Systemet er bestående av to og to
seriekoblede solcelletakstein som er parallellkoblet på taket.
Designet er en moderne flat takstein som innlemmer solceller
på en estetisk måte.

Store fordeler

Fleksibilitet er en av de store fordelene ved Ovati solcelletakstein da det kan legges på større deler av taket.

Estetikk er en annen fordel, her blandes solcelletaksteinene sammen med normale flate takstein fra Skarpnes, og er lite synlig. Dette er en fullintegrert løsning som er teknisk veldig bra.

Hva koster en slik løsning, hvor lønnsomt der det?

Vi opererer ikke med fastpriser, men kalkulerer og beregner
tak for tak. Men med dagens og fremtidens situasjon på
strøm er det lite tvil om at det vil vær lønnsomt og med en
betydelig lavere nedbetalingstid enn hva vi har sett før.
Faktorer man også må huske på når det gjelder
lønnsomhet, er at denne takløsningen er tilnærmet vedlikeholdsfri.

Andre teknologier har høy vedlikeholdskostnad i forbindelse med bytting av mikro-invertere.

På Ovati-løsningen er det ikke behov for mikro-invertere pga. parallell koblings teknologien.

Husk også at dersom man velger solcellepaneler montert over takstein så må du av-installere panelene før du rehabiliterer taket.

Norsk klima + skråtak = sant

Gjennom fire generasjoner har familiebedriften Skarpnes
hatt ett mål: Å holde norske skråtak tette. Norge er et værhardt
land, og sammenlignet med de fleste andre land har vi et
vekslende klima gjennom de ulike årstidene.

Taket er den delen av huset som er mest utsatt for klimatiske påvirkninger.
Et tett, robust tak er husets viktigste beskyttelse mot fuktighet
og kulde.

«Det er store fordeler ved å legge Ovati solcelletakstein»

WordPress Ads